Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme nájemci státního bytu (č. 4), který měl 50 m2, nájemní smlouva byla na dobu neurčitou. Vedlejší byt (č. 3) byl prázdný a proto jsme si požádali o sloučení části tohoto bytu (1 pokoje) k našemu bytu. To vše bylo povoleno bytovým odborem. Došlo ke kolaudaci, kde na kolaudačním rozhodnutí stojí, že předmětem kolaudace je : "rozšíření bytu …". Z bytu č. 4 o velikosti 2+1 vznikl sloučením byt o velikosti 3+1.

Jedná se mi o to, zda původní nájemní smlouva k bytu č. 4 je platná a stačí udělat pouze dodatek, že se mění podlahová plocha bytu nebo zda zvětšením bytu zcela zanikla podle § 2226 obč. zákona z důvodu, že zanikl předmět nájmu. Děkuji, Jana

 

ODPOVĚĎ:
Pokud by v důsledku sloučení vznikla úplně nová bytová jednotka, pak by byla potřebná nová nájemní smlouva. Pokud ale v kolaudačním rozhodnutí stojí, že se jednalo pouze o rozšíření stávající bytové jednotky, pak by stačil dodatek k nájemní smlouvě.