Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Seznámila jsem se s mužem, do kterého jsem se zamilovala a po nějaké době jsme se domluvili, že spolu začneme žít. Nyní jsme si sehnali pronájem bytu. Já jsem zcela bez dluhů, partner má exekuce z doby minulé, kdy nežil zrovna příkladným životem. Z tohoto důvodu jsme se proto rozhodli, že smlouva bude napsána pouze na mne. Makléřka se přítele dotázala, zda dluží či ne a on řekl, že ne. Pak mu volali a on musel odejít, prohlídky bytu se nezúčastnil. Majitelé bytu však trvali na tom, aby na smlouvě figurovalo i jméno přítele jako spolubydlícího.

Musela jsem uvést jeho úplné jméno vč. data narození + trval. bydliště. Makléřce jsem vyplatila nemalou částku za sjednání provize + majitelům polovinu kauce s tím, že bude sepsán návrh smlouvy a pokud s tím budeme všichni souhlasit, smlouva bude podepsána za několik dní a bude z mé strany vyplacen zbytek peněz a dojde k předání pronajatého bytu.
Dostala jsem nyní strach, pokud by majitelé nebo paní makléřka dodatečně prověřovala bezdlužnost partnera, zda by mne pak nenařkli ze lži a peníze mi nechtěli vrátit s tím, že jsem je podvedla/podvedli. Nebo zda by to nebylo důvodem ke zrušení nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a námi jako nájemci.
Můžete mi prosím poradit co mám/me dělat? pokud chceme bydlet spolu a přitom si nepřejeme, aby ze shora uvedených důvodů, partnerovo jméno figurovalo na smlouvě? A prosím ještě o zodpovězení ještě jednoho dotazu - jak se mohu bránit já sama, aby mne jeho dluhy nepostihly? abych ochránila svůj majetek? , který jednou chci odkázat dětem? Děkuji, Maruška

 

ODPOVĚĎ:
V dané věci Vy nemusíte být informována o dluzích partnera, a proto po Vás požadovat informaci o jeho bezdlužnosti nemůže zakládat žádný výpovědní důvod. Jiná věc by byla, pokud by toto prohlásil a podepsal přímo partner. Pak by to zakládalo výpovědní důvod s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jistotu by Vám pronajímatel vrátit musel, jinak by se dopouštěl bezdůvodného obohacení. Ochránit se můžete tak, že s partnerem nebudete uzavírat sňatek nebo pokud jej plánujete, tak uzavřít u notáře předmanželskou smlouvu, kde si veškerý majetek a dluhy rozdělíte a vůbec mezi Vámi nevznikne společné jmění manželů ani společné závazky.