Počet stránek ve webu: 40.271

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

02/2019 jsem zdědila ½ dvoupodlažní nemovitosti (zastavěná plocha 220 m2). Celá nemovitost byla pronajmuta 1991 na základě smlouvy k podnikání (2 obchody+sklady a kancelář) současné spolumajitelce (tehdy vlastnili 1/2 domu její rodiče a nájemné jí bylo rodiči odpouštěno, nájemné platila jen z druhé 1/2, která patřila mé matce). Smlouva vypršela v dubnu 2016. Od té doby nebyla uzavřena žádná další smlouva. V původní smlouvě je jednoznačně ujednáno, že prodloužení nájmu musí být ujednáno vždy písemně.

Nájemce (nynější spolumajitelka) podnikala jako společnost s r. o. , tato spol. s r. o. po roce zanikla a více než 20 let zde podnikají fyzické osoby na živnostenský list - rodinní příslušníci současné spolumajitelky - nyní její dcera. Novou smlouvu odmítá spolumajitelka (matka nájemnice) i nájemnice. Důvod je jediný – nová výše nájemného. Nájemkyně se domnívá, že pořád platí původní smlouva z 1991. Výše ½ nájemného v posledních 5 letech, která byla poukazována mé matce jako ½ vlastníkovi - nyní mně, je 3.000 Kč měsíčně (i když vlastně není žádná smlouva).
Spolumajitelka nájemné své dceři-nájemnici odpouští.
V nové smlouvě, kterou jsem sepsala, jsem požadovala nájemné 15tis. Kč (nemovitost stojí v centru ve velmi obchodně výhodné lokalitě města s 5000 obyvateli), což nechce nájemkyně a ani spolumajitelka akceptovat.
Moje prosba o radu zní, jak se mohu bránit proti takto nízkému nájemnému, když nájemce ani spolumajitelka nechtějí podepsat smlouvu s novou výší nájemného? Argumentem nájemnice a spolumajitelky je, že původní spolumajitelka (moje matka) nerozporovala v minulosti výši nájemného, je tedy dle jejich názoru vše ok a nevidí důvod, proč nájemné navyšovat. Mohu se obrátit na soud pro neoprávněný majetkový prospěch nájemnice na úkor mne a mojí matky, tedy dle NOZ žádat zpětně doplacení do výše obvyklého nájemného za 3 roky zpětně? Jaké kroky musím podniknout?
Svoji ½ domu nechci prodat. Nájemnice chce zůstat v nemovitosti podnikat do konce roku a spolumajitelka chce poté svůj díl nemovitosti prodat.
Děkuji, Bivoj

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě je problém, že pokud druhá spoluvlastnice situaci neřeší a se zvýšením nájmu nesouhlasí, pak byste se za účelem vyřešení situace musela obrátit na soud. Zákon totiž stanoví, že na takovýchto věcech se musí spoluvlastníci shodnout nebo rozhodne soud. Bes souhlasu druhé spoluvlastnice tedy bohužel nic neprosadíte, ani zvýšení nájmu. Řešením by bylo například, abyste se domáhala zrušení a vypořádání podílového spluvlastnictví a požadovala přikázání jen do svého vlastnictví s tím, že druhého spoluvlastníka vyplatíte.