Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji poradit ohledně převodu družstevního podílu. Rodiče, kerým je přes 80 let chtějí převést družstevní podíl na mne a mého bratra. Ve stanovách dužstva je napsáno, že spoluvlastnictví družstevního podílu se omezuje na rodínné příslušníky. Je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy bytového družstva a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden ze spoluvlastníků družstevního podílu. Jsme s bratrem rodinný příslušníky, slyšela jem na to různé názory? Jakým způsobem uskutečnit převod a jak ošetřit rodiče mohli v bytě dále vklidu bydlet. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
V daném případě je třeba družstevní podíl převést smlouvou o převodu družstevního podílu a tuto smlouvu doručit na družstvo. Jelikož družstevník má společně s podílem právo nájmu bytu, nechat v bytě bydlet další osoby může pouze na základě podnájemní smlouvy, se kterou ale musí družstvo souhlasit. Klasické věcné břemeno dožití v družstevním bytě zřídit nelze, resp. bylo by možné pouze se souhlasem družstva.