Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji poradit ohledně převodu družstevního podílu. Rodiče, kerým je přes 80 let chtějí převést družstevní podíl na mne a mého bratra. Ve stanovách dužstva je napsáno, že spoluvlastnictví družstevního podílu se omezuje na rodínné příslušníky. Je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy bytového družstva a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden ze spoluvlastníků družstevního podílu. Jsme s bratrem rodinný příslušníky, slyšela jem na to různé názory? Jakým způsobem uskutečnit převod a jak ošetřit rodiče mohli v bytě dále vklidu bydlet. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
V daném případě je třeba družstevní podíl převést smlouvou o převodu družstevního podílu a tuto smlouvu doručit na družstvo. Jelikož družstevník má společně s podílem právo nájmu bytu, nechat v bytě bydlet další osoby může pouze na základě podnájemní smlouvy, se kterou ale musí družstvo souhlasit. Klasické věcné břemeno dožití v družstevním bytě zřídit nelze, resp. bylo by možné pouze se souhlasem družstva.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem