Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2013-2019 mám v pronájmu byt; pronajímatelkou je vzdálená známá, fyzická osoba. Celková cena nájmu je dle smlouvy rozdělena na samotný nájem a sumu 2000 Kč určenou na poplatky a energie (energie NEjsou přepsané na mne, nájemce). Nedoplatky energií jsou tak předmětem ročního vyúčtování na počátku následujícího roku, které předloží pronajímatel.

Taková také byla praxe po několik posledních let a vše fungovalo k oboustranné spokojenosti. 04/2019, mi však majitelka bytu přinesla vyúčtování za 2018, kde jsou opět nedoplatky na energiích v doložené a mnou předpokládané výši, nicméně nejen to: Majitelka nedávno (jejími slovy) zjistila, že platí krom faktur za energie i SIPO - tedy platby za správu domu, do fondu oprav a za vodu, jež prý v minulých letech opomíjela dát do vyúčtování - a celkem jí i věřím, že přes svou roztržitost a asi finanční bezpečí o tom nevěděla. Já nicméně také ne a vyúčtování jsem měl vždy za úplná a uzavírající uplynulý rok.
S tímto předpokladem jsem byl v nájmu i v roce 2018, nicméně nyní (po tomto jejím zjištění) po mne majitelka chce uhradit ještě dalších 12 x 2000 Kč právě na pokrytí těchto jí objevených poplatků, se kterými jsem však já vůbec nepočítal a jsou mimochodem i mimo můj rozpočet.
Ona tvrdí, že nájemní smlouva jejich platbu mnou předpokládá, a proto bych měl vše zaplatit. Já zase tvrdím, že to považuji za jistou retroaktivitu a významnou odchylku od předchozí praxe a očekávaných výdajů, které s pronájmem mám (bez ohledu na to, že jsou nyní mimo možnosti ého rozpočtu). Očekával bych, že mne o takovém jejím zjištění včas informuje a o, pro mne, faktické změně podmínek nájmu včas informuje a ne, že mne teď, v dubnu 2019 postaví před "hotovou věc" a bude chtít uhradit za 2018 sumy, se kterými nikdo ze stran nepočítal. Nebráním se vůbec jejich hrazení do budoucna, ale po nějaké diskuzi a domluvě, včetně mého rozhodnutí, zda v bytě budu chtít zůstat.
Jelikož domluva není zatím možná, jaké řešení situace by bylo po právu dle OZ a dosavadní praxe? Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Pokud bylo zjištěno, že nebyly vyúčtovány jakékoliv poplatky, které vyúčtovány být měly, pak se jedná o problematiku bezdůvodného obohacení. Podle nového občanského zákoníku je promlčecí lhůta desetiletá, nicméně NOZ platí od roku 2014, předtím byla promlčecí lhůta dvouletá. Takže teoreticky má pronajímatelka právo chtít nedoplatky od roku 2012.
Je naprosto pochopitelné, že je daná situace pro Vás nepříjemná, nicméně zákon v daném případě stojí spíše na straně pronajímatelky, která má právo chtít poplatky zpětně s ohledem na promlčení.