Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stěhuji se do nového pronájmu bytu. Chtěla jsem jednat s novým pronajímatelem jasně, takže jsem se ho ptala, zda by mu vadilo, kdybych měla na adrese, kde budu mít nájem, trvalý pobyt.   Netvářil se na to souhlasně.   Domnívám se ale správně, že mám ze zákona nárok na trvalý pobyt, i kdyby pronajímatel v nájemní smlouvě zakázal jeho zřízení? Pokud bude ve smlouvě zákaz a já si přesto na pronajatém místě zřídím trvalý pobyt, může to být důvodem výpovědi ze strany pronajímatele? Může to být důvodem uložení pokuty za nesplnění smluvních podmínek (je vůbec pronajímatel oprávněn dávat pokuty nájemci, když není správní orgán) nebo dokonce ukončení nájemní smouvy? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
V nájemní smlouvě nesmí být žádné ujednání o smluvní pokutě, jediná platba, která může být mimo rámec nájemného požadována, je jistota, tedy kauce na začátku nájemního vztahu. Trvalý pobyt je pouze evidenční údaj a nijak vlastníka nemovitosti neomezuje ani nepoškozuje. Dle Nového občanského zákoníku úřad zapíše trvalý pobyt pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy. Evidence trvalého pobytu tedy nemůže být důvodem pro ukončení smlouvy a s touto nájemní smlouvou si můžete trvalý pobyt zaevidovat i bez souhlasu pronajímatele.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je zákaz zřízení trvalého pobytu ve smlouvě nadřazen zákonu?