Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

8/2017 jsem byla dána do vazby a od té doby jsem nemohla platit nájem. Majitelka na moji žádost počkala do 11/2017, ale nepustili mě na kauci a byla jsem odsouzena ke 13 měsícům. Poté mi vystěhovala věci a uložila do nějakého prostoru, kde platím 100 Kč denně. Chce po mě náhradu škody + nájemné + energie.

Chci se zeptat, jestli opravdu musím platit plnou výší nájemného, když jsem tam fyzicky nebyla? A hlavní dotaz, jestli mi věci může držet dokud nezaplatím nebo mi musí věci vrátit a peníze mohu splácet nebo zaplatit třeba za měsíc dva. Děkuji za odpověď. Darja.

ODPOVĚĎ:
Mrzí mne Vaše situace, nicméně nájemné a energie jste povinna hradit ve výši dle nájemní smlouvy dokud nájemní vztah trvá, bez ohledu na skutečnost, zda se v bytě fyzicky zdržujete či nikoliv.
V případě, že majitelka nemá tzv. exekuční titul, tedy pravomocný rozsudek o právu na Vaše vystěhování z bytu, pak nebyla oprávněna Vaše věci sama vystěhovat a chtít po Vás ještě úhradu nákladů s tím spojených. Majitelka se tímto mohla dopustit trestného činu porušování domovní svobody. Pokud však již byl vydán rozsudek, který nařizuje Vaše vyklizení, pak, pokud jste tak neučinila sama dobrovolně, měla majitelka právo Vás (Váš majetek) vyklidit na vlastní náklady a chtít poté po Vás náhradu takto vynaložených nákladů.
Předpokládám však, že žádný rozsudek na vyklizení vydán dosud nebyl a majitelka tedy jednala protiprávně. Doporučuji Vám majitelku písemně upozornit na protiprávnost (až trestnost) jejího jednání s nabídkou na smírné vyřešení věci s tím, že Vy jí uhradíte veškerý dlužný nájem a platby za energie a ona Vám bez dalších poplatků a úhrad zpřístupní Vaše vyklizené věci, a pokud na Vaši nabídku nepřistoupí, obrátíte se na příslušné orgány.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neplacení nájmu, nájemného z důvodu pobytu ve vazbě, vězení - nárok na nájemné a skladné za věci umístěné ve skladu