Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2000 můj otec dostal barák (tedy rodinný dům) darem, byl jediným majitelem. Oženil se asi 2002 a dcery jeho druhé manželky investovaly do tohoto rodinného domu0. 2013 manželka zemřela. Teď 2022 se obě její dcery ozvaly, že by rády finanční vypořádání ohledně investice do baráku. Žádné faktury ani paragony neexistují. Ráda bych se zeptala, zda-li mají ze zákona na něco nárok? Děkuji za odpověď. Anděla.

ODPOVĚĎ:
Investicemi dcer manželky získal Váš otec tzv. bezdůvodné obohacení, neboť byl jeho majetek bez právního důvodu zhodnocen (nebo důvod odpadl – např. nebyla dodržena dohoda, že dcery budou moci nemovitost obývat). Obecně tedy dcery mají nárok na vrácení svých investic do cizího majetku. Případné soudní řízení by však však bylo pravděpodobně neúspěšné s ohledem na promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení. Subjektivní lhůta trvá tři roky od doby, kdy se oprávněný dozvěděl o vzniku bezdůvodného obohacení, nejdéle však lze bezdůvodné obohacení žalovat 10 let po jeho vzniku. Soud k promlčení přihlédne jen, pokud žalovaný v soudním řízení podá námitku promlčení. Z Vašeho dotazu nelze posoudit počátek běhu promlčecí lhůty, je však pravděpodobné, že již uplynula. Co se týče prokazování investic, pak je možné je prokázat i svědeckými výpověďmi, nelze však předjímat, jaké důkazy by soud vyžadoval.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.