Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, zda je z právního hlediska možné vkládat na svůj monetizovaný web cizí youtube videa (které mají svou vlastní monetizaci)? V praxi se s tím často setkávám, ale chtěl bych si to ještě ověřit. Děkuji, s pozdravem, Hubert.

ODPOVĚĎ:
Takový postup může, ovšem také nemusí být právně obhajitelný.
Je nutné vyjít z předpokladu, že předmětná videa jsou autorskými díly (ve smyslu § 2/1 autorského zákona). Pokud budete chtít tato cizí autorská díla zveřejňovat na svém webu, bude se jednat o jejich užívání, k čemuž je v zásadě zapotřebí souhlas autora.
Za určitých podmínek je sice možné užívat cizí autorská díla volně (tedy bez souhlasu autora), domnívám se však, že nepůjde o Váš případ. Konkrétně dle § 30/1 autorského zákona platí, že:
"Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu ..."
Hodláte-li však cizí autorská díla umisťovat na svůj monetizovaný web, zajisté není možné říci, že byste tak činil pro svou osobní potřebu a bez úmyslu dosáhnout tím přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.
Podstatnou roli může v této souvislosti sehrát rovněž skutečnost, za jakých podmínek bylo předmětné cizí autorské dílo (video) zveřejněno. Nelze vyloučit, že již uveřejněním tohoto videa na konkrétním webu autor svolil s jeho volným šířením (v této souvislosti může každý web aplikovat svá vlastní pravidla - která musí být samozřejmě zveřejněna). Nejsou-li však žádná taková pravidla nastavena, nelze říci, že uveřejněním autorského díla na jednom webu dal autor automaticky souhlas s jeho volným šířením po internetu (vůlí autora totiž bylo pouze uveřejnění videa na jednom konkrétním webu, nikoli kdekoli jinde).
Pro získání dalších názorů (které se mohou od toho mého samozřejmě lišit) Vám doporučuji obrátit se s tímto dotazem na příslušného kolektivního správce autorských práv. V oblasti videí (tedy audiovizuálních autorských děl) se jedná o tyto kolektivní správce:
- DILIA – DIvadelní, LIterární a Audiovizuální agentura
https://www.dilia.cz/
- INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů
https://www.intergram.cz/
- OOA-S – Ochranná Organizace Autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
https://ooas.cz/
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.