Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ve volném čase se věnuji malování na kameny. Nyní mě napadlo pomoci ve veřejné sbírce na plošinu pro handicapované v místní knihovně. Uvažovala jsem, že na kamínky budu malovat ilustrace z různých knih (Malý princ, Dášeňka čili život štěněte, Justýnka a asistenční jednorožec atd.) - jedná se i o knihy a ilustrace, jejichž autoři ještě nejsou po smrti více než 70 let.

Na zadní stranu těchto pomalovaných kamenů bych psala citáty z těchto knih s uvedením autora a názvu knihy v závorce. Tyto kameny by byly vystaveny v knihovně vedle kasičky na veřejnou sbírku s nápisem "Budeme rádi za příspěvek do veřejné sbírky, jako poděkování si za něj vyberte libovolný kamínek". Obávám se ale, že tímto budu porušovat autorské právo (nebo knihovna, které můžu kameny darovat a prostřednictvím které může vše probíhat). Stejným způsobem jsem chtěla na sbírku vybírat finance například na místním jarmarku nebo vánočních trzích. Existuje v tomto případě nějaký způsob, jak bych autorský zákon neporušila a nemusela při tom žádat každého jednotlivého zástupce autora o svolení? Děkuji. S pozdravem Evelýna.

 

ODPOVĚĎ:
Také já se obávám, že Vámi popsaným způsobem byste se mohla snadno dopustit porušení autorských práv. Dle § 2/4 autorského zákona totiž platí, že:
„Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného … Tím není dotčeno právo autora zpracovaného … díla. “
Přenesením již existujících ilustrací (tedy cizího autorského díla) na kameny by sice vzniklo nové autorské dílo (jehož byste byla autorkou), nic by se tím však neměnilo na faktu, že byste tím zasáhla do autorských práv autorů předmětných ilustrací.
Na Vámi popsaný případ není rovněž možné vztáhnout ustanovení o tzv. volném užití cizího autorského díla či žádnou z tzv. zákonných licencí (dle § 30 a násl. autorského zákona), neboť malby na kameny nebudete vytvářet pro osobní potřebu (navíc pak bude Vaše tvorba motivována získáním hospodářského prospěchu – tedy v rámci sbírky).
Chcete-li přenášet knižní ilustrace na kameny a zároveň tím neporušovat práva autorů těchto ilustrací, bude nutné, abyste od těchto autorů získala písemné svolení (tzv. licenci). Není však nutné, abyste oslovovala každého autora zvlášť. Za tímto účelem existují tzv. kolektivní správci autorských práv, kteří spravují hromadně autorská práva autorů z určitého odvětví. Ve Vašem případě přichází do úvahy OOA-S – Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl:
http://www.ooas.cz/
Na tohoto kolektivního správce autorských práv se proto můžete obrátit s dotazem na podmínky užití konkrétních ilustrací za účelem, který jste ve svém dotazu popsala.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem