Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych na svých webových stránkách psal články, jejichž nápad si vypůjčím z jiných zahraničních zdrojů. Pod článkem samozřejmě zdroj uvedu. Nebudu tímto nijak porušovat zákon? Zákon o autorských právech znám, nicméně nevím, jak konkrétně funguje, když např. zahraniční zdroj bude psát o nejkrásnějších módních obchodech, já článek přeložím, pozměním a použijí fotky.

Dolů pak napíšu zdroj článku i fotek.   Nevím, jak to funguje na rovině zahraničí-ČR. Děkuji, Šimon.

 

ODPOVĚĎ:
Základní právní rámec Vašeho záměru představuje § 2/4 a 6 autorského zákona, dle něhož platí, že předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka; tím však není nijak dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla. Za dílo podle autorského zákona se pak zejména nepovažuje námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.
Současně lze konstatovat, že překlad, resp. tvůrčí zpracování cizojazyčného článku a jeho zveřejnění na Vašich webových stránkách nelze zařadit do některé z kategorií tzv. zákonných licencí, zejména úřední a zpravodajské licence dle § 34 autorského zákona a citace dle § 31 autorského zákona.
Co se tedy týče předmětných textů, lze Vám doporučit maximalizaci tvůrčího zpracování cizojazyčných článků (nikoli tedy jejich pouhý překlad), tzn. takový postup, kdy se námět cizojazyčného článku stane pouze inspiračním zdrojem pro Váš vlastní článek. V takovém případě by citace zdroje cizojazyčného článku mohla pro ochranu práv jeho autora postačovat.
Zveřejňování cizích fotografií spolu s překladem, resp. tvůrčím zpracováním cizojazyčného článku Vám však nedoporučuji, neboť v tomto případě by se jednalo o přímý zásah do práv autora těchto fotografií či osoby, která k těmto fotografiím disponuje příslušnou licencí. V tomto ohledu je nezbytné si uvědomit, že fotografie není dost dobře možné tvůrčím způsobem zpracovat, zůstanou tedy plně cizím autorským dílem, které byste užil bez svolení jejich autora.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je možné zveřejňovat na internetu cizí fotografie bez svolení jejich autora?
  • Požívá tvůrčí zpracování cizího díla ochrany dle autorského zákona?
  • Je možné zveřejňovat na internetu cizí fotografie bez svolení jejich autora?
  • Tvůrčí zpracování cizího díla ochrany dle autorského zákona?