Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dělám videa na YouTube a to převážně z hokeje. Na ČT Sport ze záznamu a nebo na isport.cz si nahraju záběry, ty následně sestříhám a udělám z toho své video. Videa jsou veřejná, takže se kdokoliv může podívat.   Zástupce firmy BPA mi napsal email, že porušuji jejich autorská a marketingová práva a žádá o odstranění všech videí. Je mi jasné, že vysílací práva patří ČT Sport, O2 sport atd. ale sestřihů je na YouTube mraky a stále tam jsou a nikdo je nesmazal, proto mi to není jasné.

Když jsem se ptal, tak jim nevadí sestřihy třeba České reprezentace ale vyloženě jim vadí sestřihy z České extraligy. Pošlu Vám odkaz na můj YouTube kanál, ať jste v obraze: https://www.youtube.com/channel/UCHaj-RGZXY_27bXM7kgAV2A
Myslel jsem, že když už někdo napíše, tak třeba přímo Česká televize, nebo O2 TV. Každopádně mi řekl, že mám 2 dny na smazání a potom pomocí YouTube nástrojů mi zablokují účet. Mám nějakou šanci uspět, nebo opravdu porušuji práva a musím videa smazat?
Děkuji, Karel

 

ODPOVĚĎ:
Ve své odpovědi budu vycházet z předpokladu, že tvrzení společnosti BPA je pravdivé, tzn. že této společnosti svědčí majetková autorská práva k předmětným záznamům ze sportovních utkání.

Na Váš případ se vztahuje § 2/4 autorského zákona, dle něhož platí, že:
- předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného,
- tím není dotčeno právo autora zpracovaného díla.

Dle tohoto ustanovení jsou tedy Vámi vytvořené sestřihy autorskými díly a je jim tudíž poskytována právní ochrana, jako všem jiným autorským dílům.
Zároveň však platí, že pokud jste pro vytvoření vlastního díla tvůrčím způsobem zpracoval dílo cizí (k čemuž nepochybně došlo), byl jste povinen si k tomu předem opatřit souhlas autora (resp. nositele majetkových autorských práv). Tento souhlas je poskytován ve formě licence (tedy na základě uzavření licenční smlouvy).
Pokud jste tvůrčím způsobem zpracoval cizí dílo, a to bez souhlasu jeho autora, resp. bez souhlasu nositele majetkových autorských práv, zasáhl jste skutečně protiprávně do jeho autorských práv. Tato osoba by se po Vás mohla následně domáhat práv vyjmenovaných v § 40 autorského zákona (samozřejmě s přihlédnutím k rozsahu Vašeho zásahu).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že skutečnost, že Vámi použitá vysílání jsou umístěna na veřejně přístupných webových stránkách, nehraje žádnou roli. Je-li autorské dílo veřejně zpřístupněno, znamená to pouze tolik, že jeho autor hodlal toto dílo sdělit veřejnosti, a to způsobem, který sám zvolil. Tento fakt však neznamená, že by autor zároveň souhlasil například s tím, aby bylo jeho autorské dílo někým jiným zpracováno a stalo se základem jiného autorského díla.
Dospějete-li proto k přesvědčení, že společnosti BPA opravdu svědčí majetková autorská práva k předmětným autorským dílům, lze Vám doporučit požadavkům této společnosti vyhovět.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)