Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při malování obrazů se často inspiruji obrázky na internetu. Někdy použiji jen část obrazu, někdy jej v podstatě "okopíruji" celý (samozřejmě nikdy to není naprosto věrná kopie nerozeznatelná od originálu). Na obraze se vždy podepisuji svým jménem. Chci se zeptat, jestli by toto kopírování představovalo problém, kdybych obrazy chtěla prodávat? Případně za jakých podmínek by bylo možné okopírovaný obraz prodat, aniž by mi ze strany autora hrozila žaloba za plagiátorství? Děkuji. Jana

ODPOVĚĎ:
Rozhodnete-li se takové obrazy prodávat, mohlo by se skutečně jednat o zdroj potencionálních potíží.
V tomto ohledu je nutné upozornit na § 2/4 autorského zákona, dle něhož platí, že předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného ... Tím není dotčeno právo autora zpracovaného díla.
Vámi namalovaný obraz se tak samozřejmě stane autorským dílem, s veškerou ochranou, která je autorským dílům platnou právní úpravou poskytována. Zároveň však platí, že pokud jste při vytváření vlastního autorského díla tvůrčím způsobem zpracovala dílo cizí, jedná se o jeho užití, které je v zásadě možné pouze s předchozím souhlasem autora takto užitého díla.
Právně bezpečnou cestou, jak vytvářet obrazy Vámi popsaným způsobem a takové obrazy následně prodávat, je získání oprávnění k jejich užití. Takové oprávnění se nejčastěji získává prostřednictvím udělení licence (tedy uzavřením licenční smlouvy). Za tímto účelem Vám lze doporučit kontaktovat příslušného kolektivního správce autorských práv, kterým je v tomto případě OOAS (Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl) :
www.ooas.cz
Shora uvedené se vztahuje samozřejmě pouze na případy, kdy byste hodlala Vámi vytvořené obrazy prodávat, zpřístupňovat je veřejnosti apod. Pakliže by se mělo jednat toliko o obrazy pro Vaší vlastní potřebu, nebylo by nutné licenci získat.
Shora uvedené se pak přirozeně nevztahuje ani na případy, kdy byste cizí díla použila pouze jako inspiraci pro obrazy vlastní (tzn. že byste nevytvářela napodobeniny cizích obrazů či jejich částí).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.