Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím Vás o radu, jak je to s placením rozhlasových a TV poplatků v případě, že jsem OSVČ a sídlo mám v místě bydliště. Poplatky platim jako fyzická osoba za domácnost, musím platit ještě dvakrát, protože jsem OSVČ nebo za každý přístroj extra? Např. za autorádio je zaplaceno v rámci domácnosti, auto nepoužívam k podnikání, musím za to platit ještě neco, protože jsem OSVČ? A co kdyz autorádio nefunguje, není tam anténa? Pokud mám mobil nebo tablet, kde se dá poslouchat rádio, je to jako rozhlas? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Sídlo OSVČ a trvalý pobyt na stejné adrese:
Odpověď na tento dotaz dává § 5/1 a 3 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Dle tohoto ustanovení platí, že:
- poplatník, který je fyzickou osobou (tedy nepodnikatelem), platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více, včetně rozhlasového přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku;
- poplatník, který je fyzickou osobou-podnikatelem (např. tedy OSVČ), platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle předchozí odrážky.

Ve Vašem případě je tedy podstatné, zda některý z Vámi vlastněných rozhlasových přijímačů používáte ke svému podnikání či v souvislosti s ním (jako je tomu například pro navození zákaznicky příjemné atmosféry v kadeřnictví, některých obchodech apod.). Pakliže žádný rozhlasový přijímač ke svému podnikání či v souvislosti s ním nepoužíváte, jste povinna hradit rozhlasový poplatek pouze jako fyzická osoba, tedy za jediný rozhlasový přijímač (a to i v případě, že jich vlastníte více, včetně autorádia).

2/ Nefunkční autorádio a placení rozhlasového poplatku:
Skutečnost, že Vaše autorádio není funkční (například proto, že nemá anténu), nehraje v zásadě roli. Povinnost hradit rozhlasový poplatek se totiž vztahuje na každé zařízení, které je technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání (§ 2/1 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích).
Není tedy podstatné, že Vaše autorádio není v současné chvíli vybaveno anténou, neboť stále se jedná o zařízení, které je technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, tzn. že po doplnění antény může sloužit jako rozhlasový přijímač.
I v případě Vašeho autorádia však platí, co je uvedeno v odpovědi ad 1/ výše, tzn. že pokud žádný rozhlasový přijímač nepoužíváte ke svému podnikání nebo v souvislosti s ním, hradíte rozhlasový poplatek pouze za jediný rozhlasový přijímač (a to i v případě, že jich vlastníte více).

3/ Hrazení rozhlasového poplatku za mobilní telefon či tablet:
V zásadě platí, že za běžně vybavené mobilní telefony a tablety (a to i pokud mají přístup na internet) se rozhlasový poplatek nehradí.
Dle § 2/4 písm. e) zákona o rozhlasových a televizních poplatcích totiž rozhlasovému poplatku nepodléhají rozhlasové přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.
Pakliže by mobilní telefon či tablet obsahoval nikoli pouze běžné vybavení (umožňující přístup na internet), nýbrž byl vybaven například externími tunery, mohl by být považován za rozhlasový přijímač, který již rozhlasovému poplatku podléhá.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 348/2005 Sb. , o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů