Počet stránek ve webu: 43.068


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.326.537

Vyrozumění o popření pořadí pohledávky insolvenčním správcem

Odesláno: 
Otevřeno 41 x
0 odpovědí
 
Dobrý den, přicházím k vám o radu. Jsem účastníkem insolvenčního řízení, co by jako přihlášený věřitel. Teď mi přišlo od IS:
Vyrozumění o popření pořadí pohledávky insolvenčním správcem
Přezkum proveden insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. ,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona – dále jen „IZ“)
Do nadepsaného insolvenčního řízení jste přihláškou P3 přihlásili dílčí pohledávku č. P3-1 ve
výši 134 400,00 Kč z titulu Slečna Budilová potřebovala půjčit peníze, zavázala se mi smlouvou
o zápůjčce a já v dobré víře jsem jí půjčil dne 15.6.2020 hotovost ve výši 60.000,- Kč. Po
uplynutí doby splatnosti, tedy dne 1.1.2021 přestala slečna Budilová komunikovat. Od té doby
jsem jí několikrát psal, aby dluh začala řešit a posílal jsem jí dokonce předžalobní návrh, nic z
toho nepomohlo. Výši úroku vypočítávám ke dni zahájení insolvenčního řízení, tedy k
13.09.2022.
Dne 25.7.2023 se konalo přezkumné jednání, na němž insolvenční správce popřel pořadí
pohledávky č. P3-1 z důvodu:
IS popírá v rozsahu částky 14.400,- Kč pořadí pohledávky, neboť v tomto rozsahu se dle IS
jedná pohledávku o podřízenou ve smyslu § 172 odst. 2 IZ (relevantní příslušenství pohledávky
ve výši 74.400,- Kč - jistina ke dni vzniku ve výši 60.000,- Kč).

Jelikož jsem v tomto absolutní lajk, napsal jsem přihlášku i s úroky, což byla asi evidentně hloupost. Můj dotaz zní, mám přihlášku podat znovu, správně, aby odpovídala smlouvě o půjčce? Jelikož se domnívám, že když neodpovím, zamítne IS celou přihlášku. Či máme napsat žalobu nebo to nechat být a IS částku opraví?

Předem moc děkuji za odpověď a váš čas.
Beránek Daniel
čekejte
Váš dotaz byl přijat ke zpracování. Odpověď Vám přijde na emailovou adresu, kterou jste zadal/a při uložení dotazu. Děkujeme, že využíváte našich služeb.