Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.660.213

Exekuce naběhla dřív než se vyřešilo TO

Odesláno: 
Otevřeno 177 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Bývalá partnerka tvrdí, že jí po rozchodu dlužím peníze. Moje vyplata po celou dobu partnerského soužití chodila na účet vedený na její jméno. Nikdy jsem s ní nepodepsal žádnou smlouvu o půjčce. Po rozchodu mě vyhodila z bytu. Tvrdí, že jsem jí podepsal uznání dluhu. To jsem nikdy nepodepsal a v den, kdy mělo být podepsáno, jsem se s ní ani neviděl. Na vše jsem shromáždil důkazy a na policii jsem podal TO pro zfalšování podpisu, jelikož mi mezitím přišel dopis od vymáhací agentury. Ta vše odložila s tím, že pohledávka není prokazatelná. Ona mezitím podala žalobu k soudu a ten uznal, že dluh jí náleží (podotýkám, že mi nepřišel ani 1 dopis ohledně soudního řízení, ona má na soudě známé a asi to trochu "přilepšilo " její straně, neměl jsem šanci na odvolání atd.)
Než se vše stihlo přes policii nějak vyřešit, přišla mi exekuce, kde po mě soudní exekutor vyžaduje zaplacení onoho neexistujícího dluhu. Nevím, jaké mám možnosti se bránit. Podotýkám, že datum vydání rozhodnutí bylo v září 2022 a o existující exekuci jsem se dozvěděl náhodou až teď. Nechápu jak je možné, že mi nepřišla v této věci žádná korespondence a že mi ani nebyla exekuce doposud strhávána z platu.
Mohu se tedy ještě nyní nějak bránit nebo mi nezbývá nic jiného, než exekuci uhradit nebo si ji nechávat strhávat z platu?
 
Dobrý den, mám za tom, že není příliš pravděpodobné, že soud jak uvádíte „přilepšil“ jedné ze stran a zejména že byste např. nemohl podat odvolání proti rozhodnutí soudu 1. stupně, na které máte dle Listiny základních práv a svobod právo. Je otázka, zda si na adrese trvalého pobytu vyzvedáváte soudní obsílky. Pokud by tomu tak nebylo, mohl rozsudek nabýt právní moci i bez Vašeho vědomí. Doporučuji Vám proto v prvé řadě objednat se na dotčený soud na náhled do spisu a přesvědčit se, zda mají Vaše pochybnosti opodstatnění. Pokud by tomu tak přeci jen skutečně bylo, dále bych Vám doporučila obrátit se na právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz) ohledně dalšího postupu. Exekutor jinak rovněž zasílá příslušené dokumenty na adresu trvalého pobytu a i v jeho případě se lze objednat na nahlížení do spisu. Pokud by se skutečně prokázalo, co uvádíte, pak bych pak doporučovala podat návrh na odklad a na zastavení exekuce z důvodu neplatnosti exekučního titulu. Pokud se nic z uvedeného neprokáže, musíte exekučně vymáhaný dluh včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného uhradit.