Počet stránek ve webu: 43.318


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.881.460

Zastavení marné exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 488 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

mockrát Vám děkuju za odpověď na můj dotaz. Teď už chápu, že exekucí u mého člena rodiny není postižena nemovitost. Ješte bych měla jeden dotaz. Exekuce trvá už přes deset let a nebylo vymoženo skoro nic. Náklady na exekuci tímto tempem splaceny nebudou ani za dalších 10 let. Zajímalo by mě, kdy bude tato marná exekuce zastavena.

Exekuce byla zahájena v roce 2013. Náklady na exekuci jsou i po 10 letech nevymoženy. Bude teda exekuce i po zaplacení zálohy zastavena v roce 2025? Bude platit, že maximální doba trvání exekuce je 12 let?

Vycházím z faktu, že zároveň nemůže mít věřitel právo u exekuce běžící déle než 6 let prodlužovat exekuci 2x o 3 roky a zároveň nemůže mít povinný právo na zastavení marné exekuce po 12 letech. Tyto dvě tvrzení nemůžou platit zároveň. Co z toho tedy platí? Zastaví se marná exekuce v roce 2025 (za dva roky) nebo někdy později?
 
Dobrý den, tzv. bezvýsledné exekuce ze zastavují z vůle, resp. součinnosti soudního exekutora a oprávněného, čili nikoliv automaticky. Tato úprava exekučního řádu je účinná od 1.1.2023. Bezvýsledné exekuce jsou takové, v nichž za posledních 6 let po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebylo vymoženo ani to, co byl postačovalo na úhradu nákladů exekuce a zároveň touto exekucí není postižena nemovitost.
V tomto případě vyzve exekutor oprávněného, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí či nesouhlasí se zastavením exekuce. V případě, že lhůta k vyjádření uplyne marně nebo oprávněný bude souhlasit, exekuce bude zastavena. Pokud oprávněný vyjádří nesouhlas se zastavením exekuce, bude vyzván k zaplacní zálohy 500, - Kč (pokud nejde o výživné pro nezletilé dítě nebo ve věci újmy způsobené trestným činem či v důsledku pracovního úrazu či nemoci, kde se zálohy ze zákona neplatí). Exekuce by tak pokračovala dále. Doporučuji obrátit se na exekutora, resp. na oprávněného v daném řízení, zda byl/bude vyzván, zda souhlasí se zastavením exekuce, pokud uvedená exekuce splňuje dané podmínky.