Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.763.923

Dluhy naší mamky

Odesláno: 
Otevřeno 325 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
Moje mamka (věk: 50 let) je zadlužená až po uši, už prakticky nezvládá splácet. Dluhy jí vznikly gamblerstvím. Má dluhy tak přes tři miliony Kč. Vymlouvá se sice, že již nehraje, ale nám dle všeho připadá, že nám neustále lže, jelikož pořád přibývají další a další dluhy. Ze začátku, jsme ji to pomáhali (celá rodina) nemalými finančními částkami splácet. Jelikož s ní není rozumná řeč, s gamblerstvím jen tak neskončí, a dluhy se budou do budoucna načítat, rozhodli jsme se, že ji již finančně podporovat nebudeme. Táhne se to již více jak dva roky a už toho mají všichni dost, hlavně táta.
Máme teď domluvený přepis domu v příštím týdnu na nás syny (mne a mého bratra). Chceme tak zachránit dům před případnou budoucí exekucí, která by jistě nastala. 1) Zajímá mne, zdali při darování nemovitosti na nás potomky nepřejdou některé mamčiny dluhy na nás potomky? Otec bude pak mít v domě ještě věcné břemeno na dožití. Mamce tam věcné břemeno na dožití psát nebudeme, nicméně není jisté, zdali v den přepisu mamka nebude požadovat věcné břemeno také. 2) Vzniklo by tam tím pádem další riziko? Pro doplnění se mamka hodlá odstěhovat a zapsat si trvalý pobyt na pronajatý byt.
Rodiče jsou stále manželé. Až po přepisu domu se bude řešit rozvod.
Prakticky všechny půjčky jak bankovní tak nebankovní má mamka bez ručitele (Nikdo jsme se jí nikam nepodepisovali), trvalý pobyt měla však v době podpisu půjček v našem domě. Tam mě napadá, že pokud v budoucnu nebude splácet bankovní nebo nebankovní půjčky tak přijde exekuce a jelikož už nebude mamka vlastníkem našeho domu a ani zde nebude mít trvalý pobyt, tak 3) Exekutor nemůže zabavit dům? Ale může zabavit majetek domu (televize, nábytek, různé vybavení garáže atd. případně vozidla u domu?
Situace je taková, že příští týden v pátek je přepis nemovitosti (darování). Hned na to se bude řešit rozvod. Mamka se stěhuje na její požadavek do nájemního bytu a otec ji dle ústní dohody bude platit (bez nějaké smlouvy) nájemné plus něco na pokrytí splátek (chtěla by nejlépe jednorázově 500tisíc Kč), na to však nepřistoupíme, jelikož by ty peníze doslova vyfičely do komína během týdne jejím gamblerstvím. Ona se v tomto neuvědomuje a myslí si, že by tím pokryla dluhy, chtěla by pořád všem všechno vrátit, ale nevrátí, prohraje to. Očekávám a jsem si tím jist, že v tom nájemním bytě vydrží tak půl roku až rok, jelikož ji zase tradičně budou chybět peníze a nebude mít kam jít. Takže se vrátí k nám domů a trvalý pobyt ji už nenecháme napsat na náš dům, ale napíše si to třeba na obecní úřad a v našem domě ji necháme bydlet. Nejspíš už tou dobou bude v insolvenci. Jaké tam je pak riziko pro nás v případě exekuce kdy v domě již mamka nemá trvalý pobyt, ale nějak se nechtěně prokáže, že v našem domě bydlí? Zase opakuji otázku číslo 3) pro tuto druhou situaci. Taky mám strach, aby to nepoškodilo finančně v budoucnu našeho tátu. Až se rozvede a bude mít v domě už jen věcné břemeno na dožití, 4) budou pro něj v tomto nějaké finanční rizika?
 
Dobrý den, dluh je v exekučním řízení vymáhán na dlužníkovi a uspokojován z majetku dlužníka, případně jeho manžela, nikoliv potomků. Pokud bude majetek převeden na Vás, nebude postižen exekucí, leda by se věřitel dovolal neplatnosti smlouvy vůči němu z důvodu úmyslného vyvedení nemovitosti z majetku dlužníka. Stát se to může. Věcné břemeno obecně nemá na exekuci majetku vliv, prodejem nezaniká. Ohledně exekuce movitých věcí může exekutor zabavovat věci v každém místě, kde by je dlužník mohl mít uloženy, takže je nerozhodné, zda Vaše matka bude v domě bydlet či nikoliv; exekutor zjistí, že měla na Vaší adrese trvalý pobyt a to stačí k tomu, aby u Vás mohl zabavovat majetek. Pokud by zabavil i Vaše věci či věci Vašeho otce, můžete se bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu; své vlastnictví však musíte doložit. V dalším Vám doporučuji obrátit se na právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), který Vám zodpoví Vaše dotazy.