Počet stránek ve webu: 43.068


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.326.210

Výkon exekuce zahájen před rozhodnutím soudu

Odesláno: 
Otevřeno 95 x
1 odpověď
 
Dobrý den,


mám dotaz týkající se platnosti exekuce, která pro ti mne byla uvalena. Exekuci předcházelo několik soudních jednání. Nejprve jsem se odvolal proti platebního rozkazu s odvoláním na neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru, kterou jsem s věřitelem uzavřel z důvodu příliš vysokých úroků a nedodržení právních postupů úvěrové společnosti při schvalování žádosti o půjčku. Obvodní soud mi v rozsudku vyhověl, žalobu žalobkyně zamítl a stanovil, že dlužná částko, kterou jsem povinen žalobkyni zaplatit je rovna pouze výši zapůjčené jistiny bez úroků, ponížené o již uhrazené splátky. Stanovená výše dlužné částky byla však i tak výrazně vyšší (nebyly v ní započítány mé splátky za několik měsíců), proto jsem se proti rozsudku i tak částečně odvolal.

Odvolací soud dne 25. 1. rozsudek odvolacího soudu potvrdil, pro nedostatečný důkazní materiál, proto jsem v zákonné lhůtě 2 měsíců podal ještě dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, načež jsem do tohoto okamžiku neobdržel jakoukoliv zpětnou vazbu.

Dne 24. 4. mi však na mých účtech přistála manuální blokace od exekutorského úřadu, který převzal pohledávku věřitele. Ze strany exekutora mi byla doručena pouze výzva ke splnění vymáhané povinnosti spolu s rozsudky obvodního a odvolacího soudu + příkazem k úhradě nákladů exekuce zaměstnavateli a bankovním institucím. Moje otázky zní, zda je takto vedená exekuce zákonná a tedy platná, vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud ještě nerozhodl na základě mého dovolání ve věci reálné výše dluhu. Jak se mohu proti této exekuci bránit, jakým způsobem formulovat námitky exekučnímu soudu? Je zde reálná šance aby byla ukončena / pozdržena? Je pro mě v tuto chvíli primární, aby došlo co nejrychleji k odblokování mých běžných účtů.

Děkuji Vám předem za odpověď.

S pozdravem
Lukáš Šebesta
 
Dobrý den, pokud máte za to, že je exekuce proti Vám vedena neoprávněně, podejte návrh na její zastavení. Doporučuji Vám obrátit se přitom na právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), který Vám i může zodpovědět Vaše dotazy.