Počet stránek ve webu: 43.147


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.510.568

výživné exekuce insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 90 x
1 odpověď
 
Dobrý den, byla mi ukončena insolvence a náhle obnovená exekuce na výživné z roku 2015, dceři je již v současné době 31 roků, při čemž mi byly odpuštěny veškeré dluhy a nároky před insolvencí! ?
Je to oprávněné?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, výživné je pohledávka, která po skončení insolvenčního řízení nezaniká z důvodu ochrany vyživovaného. Pokud je vyživovaná již schopna sama se živit, můžete se s ní dohodnout a společně podat návrh na zastavení exekuce. Pokud nebude součinná, musíte podat k příslušnému soudu návrh na ukončení placení výživného a současně z uvedeného důvodu návrh na odklad exekuce do doby právní moci soudního rozhodnutí a návrh na zastavení exekuce z uvedeného důvodu. Po vydání rozsudku a nabytí právní moci je třeba tento dokument zaslat exekutorovi. Náhradu již vymoženého výživného od data podání návrhu můžete žádat vyplatit po vyživované, neboť je již zletilá.