Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.116

povinnost zaslat informace do datoveschranky

Odesláno: 
Otevřeno 308 x
1 odpověď
 
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s povinností VoZP, Městského soudu a soudního exekutora použít pro komunikaci datovou schránku. V roce 2020 mi vznikl dluh u Vojenské zdravotní pojišťovny jako OSVČ, přestože mám datovou schránku pro fyzické osoby podnikající, o dluhu jsem se nedozvěděl. Na adrese trvalého bydliště nepobývám. 7.10.2022 byl podán pojišťovnou exekuční návrh, o kterém jsem se opět nedozvěděl, stejně tak o pověření soudního exekutora, který vydal Městský soud v Brně 18.10.2022. Předpokládám, že před tím byl vydán ještě EPP, který opět do mé datové schránky nedorazil. Ani Vyrozumění o zahájení exekuce ze 4.11.2022 nebylo doručeno do datové schránky exekutorem. Teprve až Exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy byl dnes (07.11.2022) 7.11.2022 doručen do datové schránky. Jak je to s touto povinností, nedošlo zde k pochybení a případně, jak se mohu bránit? Dluh jsem i s úroky a poplatkem exekutorovi dnes (07.11.2022) uhradil.
 
Zákon jasně hovoří o tom, že orgán veřejné moci je povinen zasílat dokumenty do datové schránky, je-li zřízena. Pokud prokážete, že Vám dotčené dokumenty nebyly zaslány do datové schránky, můžete po dotčených orgánech žádat náhradu škody. V uvedeném Vám doporučuji obrátit se na právní pomoc právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).