Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.778.138

exekuce přeposlání alimentů

Odesláno: 
Otevřeno 85 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, obrátila jsem se na exekutora z důvodů neplacení alimentů. Exekutor zastavil exmanželovi dům a ten, dluh na alimentech uhradil. Jelikož ex zasílal předtím alimenty se zpožděním a až po mém upozornění, řekla jsem exekutorovi, že bych chtěla, aby se alimenty strhávaly každý měsíc z platu exmanžela. Exmanžel si toto nepřál a dohodl se, což nechápu, že alimenty zaplatí exekutorovi na 5 let dopředu tj. do prosince 2026. Exekutor alimenty pravidelně posílal, ale, nyní je neposlal. Psala jsem mu, ale, neodpověděl. Jsem samoživitelka a peníze nám dost chybí. Nedávno jsem zažádala soud o zvýšení alimentů, jelikož, starší dcera začala chodit do gymnázia. Předplacené alimenty jsou na děti 16
12 let, celkem 6000 Kč /měsíčně a já nyní zažádala o zvýšení na 9000 Kč měsíčně. Jak mám dále postupovat? Děkuji
 
Dobrý den, úhrada opakovaného plnění na 5 let je ze zákona možná; exekutor je povinen Vám každý měsíc výživné ve stanovené výši vyplatit. V případě, že tak neučinil, je nutno zaslat písemnou žádost a adresovat soudnímu exekutorovi. Současně je třeba žádat o výplatu i telefonicky (telefonní čísla a adresy exekutorů viz http://www.ekcr.cz). Ohledně zvýšení výživného musíte počkat na proběhnutí soudního řízení, ve kterém budete s otcem dětí předvoláni k výpovědi ohledně majetkových poměrů a důvodů pro zvýšení částky (studium dcery). Doporučuji Vám žádat zvýšení výživného zpětně, již od počátku školního roku. Po ukončení řízení můžete podat doplnění exekučního návrhu stran vymáhání vyšší částky (otec by musel již předplacenou částku doplatit o zvýšené výživné). V případě potřeby se obraťte na právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).