Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.836

Exekuční vymáhání částky 120 Kč

Odesláno: 
Otevřeno 483 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

ráda bych se zeptala na možnosti zastavení exekuce. Je ode mě pomocí exekutora vymáhána částka 119,32 Kč. Jedná se o nedoplatek dlužné částky za pokutu v pražském MHD. Na pokutu jsem zapomněla, v roce 2018 přišel platební rozkaz. Na pokyn platebního rozkazu jsem dlužnou částku uhradila, stejně jako náklady na řízení. Bohužel jsem k dlužné částce nepřipočítala úrok z prodlení - 119,32 Kč. Ten je ze mě teď vymáhán exekucí, která celkem dělá 7800 Kč. Náklady na exekuční vymáhání jsou tedy přibližně 60x větší než dlužná částka. Dle informací, které jsem k této problematice našla já, je postup soudu, který k vymáhání zvolil exekuci v rozporu se zákonem, protože náklady na vymáhání jsou ve zjevném nepoměru - pokud měl soud na výběr jinou formu vymáhání. Moje hlavní otázka tedy je: měl soud možnost na výběr jiný způsob vymáhání, když jsem ve své podstatě tedy nezaplatila celý platební rozkaz? Mohl vydat třeba další platební rozkaz nebo částku vymáhat skrze celní správu (jedná se o dluh soukromé firmě)? Nebo jsem nezaplacením celé částky zkrátka nesplnila, co mi platební rozkaz uložil, jiný postup než exekuční vymáhaní zbylé částky tedy není možný a nemá smysl podávat návrh na zastavení?
 
Dobrý den, soud nařituje exekuci na základě exekučního návrhu, který podá oprávněný k soudnímu exekutorovi spolu s exekučním titulem, např. platebním rozkazem. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, exekuci nařídí. Exekuční řízení (ať už vedené exutorem nebo soudem – pak se nazývá výkon rozhodnutí) je řízení návrhové, což znamená, že soud ani soudní exekutor jej nemohou zahájit a vést z úřední povinnosti. Pokud jste uhradila svůj dluh vyplývajícíc z platebního rozkazu neúplně (chyběla úhrada úroku z prodlení), pak oprávněný podal exekuční návrh oprávněně a soudu nezbylo než exekuci nařídit. Návrh na zastavení exekuce by v dotčeném případě byl s určitostí zamítnut a pouze by se zvašovaly Vaše náklady. Co se týče odměny a hotových výdajů exekutora, vymáhaná částka je tzv. bagatelní a pokud ji a náklady exekutora a oprávněného uhradíte do 30 dnů od zaslání exkeuční výzvy, nebudete na nákladech exekuce hradit paušál ve výši 7.800,- Kč, ale mnohem méně, zhruba jednu polovinu. Více informací Vám poskytne vymáhající soudní exekutor.