Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.850

Zakoupení auta zatíženého exekucí - dlužník auto prodal, postup výmazu vozidla z exekučního spisu

Odesláno: 
Otevřeno 264 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
06/2018 jsme zakoupili vozidlo a před nedávnem nám byl doručen dopis z exekučního úřadu se žádostí o dodání údajů a s informací, že vozidlo je v exekučním soupisu. Vůz se do našeho vlastnictví dostal až po změně více majitelů od exekučně stíhaného původního majitele (povinného), neměli jsme tedy ani možnost zjistit, že vozidlo je součástí exekuce. S dodáním údajů jsme odeslali i návrh na odstranění ze soupisu, ten nám byl nyní zamítnut. Můžeme se samozřejmě opět odvolat, ale to není v této chvíli podstatný dotaz. Já bych se rád informoval, jaké máme nyní povinnosti vůči exekutorskému úřadu, pokud by přišla výzva k přistavení vozu k exekutorovi. Během tohoto řízení došlo k vypršení STK vozidla a vzhledem k tomu, že může být zabaveno, nehodláme do STK investovat, navíc by to předpokládalo další investice, aby vůz STK prošel. Auto je teď tedy dá se říci nepojízdné. Může exekutor po nás, kterým již tak vznikne dost velká škoda a nejsme povinní chtít, abychom na naše náklady přistavili vozidlo? Jednalo by se o přesun přes celou ČR... Auto dáme případně k dispozici, ale nehodláme jej nikam přistavovat, to by mělo být logicky povinností povinného, když je tedy v tomto sporu dle zákona stále majitelem. Případně jak dále postupovat, prosím? Předem děkuji.
 
Dobrý den, pokud je dotčení movitá věc uvedená v soupisu, má soudní exekutor právo na držiteli této věci (nemusí to být vlastník, ale i osoba, která má věc u sebe) požadovat, aby mu byla věc vydána. Pokud Vás vyzval k přistavení vozidla a Vy tak neučiníte, může Vám vozidlo odejmout sám a teoreticky po Vás žádat úhradu nákladů. V praxi se zpravidla vykonavatel s držitelem dohodne, že si auto např. vyzvedne až bude vykonávat činnost v daném regionu, apod. Ve Vašem případě bych se na tomto postupu snažila dohodnout, tj. písemně sdělila soudnímu exekutorovi, že souhlasíte s vydáním věci, avšak žádáte, aby si věc vyzvedl. Zda má vozidlo STK, není rozhodné.