Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.626.132

náklady exekuce po oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 170 x
1 odpověď
 
Dobrý den, v roce 2018 byla pro zaplacení 100% přihlášených pohledávek ukončena insolvence. Jeden věřitel, který se přihlásil do insolvence jako zajištěný majetkem dlužníka nebyl uspokojen. Zajištění 1/3 RD. Rok po ukončení insolvence rozhodl exekutor o prodeji 1/3 RD. Pohledávka byla přihlášena do insolvence ve výši 138.000,-. Exekutor si dále účtuje úroky - až do zaplacení pohledávky. Znamená to, že i přes ukončení insolvence a schválení oddlužení může dluh narůstat dál? K dnešnímu dni je to 211.000,-. Jak mohu postupovat? Může si exekutor účtovat úroky do zaplacení, tzn. třeba i dalších 10 let?
 
Dobrý den, domnívám se, že pokud jde o zajištěnou pohledávku, je nutno aplikovat ustanovení insolvenčího zákona ohledně konkurzu; v daném případě je tak dluh vymáhán dále včetně příslušenství (úroků). Za dané situace je třeba zvážit, zda nepodat návrh na částečné zastavení exekuce co do úroků pohledávky z důvodu jejich nepřimeřenosti. Je však nutno vycházet z exekučního titulu. V každém případě Vám doporučuji obrátit se v uvedení věci na právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).