Počet stránek ve webu: 42.677


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.829.453

Darování nemovitosti od rodičů manželce zadluženého manžela se zúženým SJM - hrozí zabavení nemovitosti exekutorem?

Odesláno: 
Otevřeno 139 x
1 odpověď
 
stále ještě manžel (již nějakou dobu nežijeme v jedné domácnosti) má exekuce z let 2007-2010. Manželé jsme od roku 2014. Máme spolu upravené společné jmění manželů formou notářského zápisu, kdy bylo ujednáno, že majetkové závazky manžela se mé osoby netýkají.
Nyní se moji rodiče rozhodli darovat mi svou část rodinného domu tj. 1/4 celého domu s věcným břemenem jejich dožití. Mají tam trvalý pobyt. Já mám trvalý pobyt jinde a manžel také jinde.
Chci se zeptat jestli hrozí riziko, že by exekutoři zkoušeli zabavit tento dům, popřípadě jak by postupovali?
Je nějaká možnost jak tomu předejít?
Předem děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek dne
 
Dobrý den,
dle nového občanského zákoníku manžel odpovídá i za dluhy druhého manžela, které vznikly před vstupem do manželství. Lze se bránit písemným nesouhlasem zaslaným věřiteli dlužícího manžela, s tím, že pokud tuto písemnost zašlete soudnímu exekutorovi, který pohledávku vymáhá, omezí vymáhání vůči druhému manželovi co do výše ½ z majetku v sjm. Ohledně výlučného majetku platí, že v současné době možnost uspokojení pohledávky dluhu manžela z účtu druhého manžela; rovněž by se vymáháná částka zkrátila na ½. Notářský zápis, kterým je upraveno jmění manželů, je účinný pro futuro, tj. pro dluhy, které vzniknou v budoucnu, nikoliv pro dluhy již existentní; je také třeba zápis nechat zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. V případě darování nemovitosti za uvedené situace by nedlužící manžel neměl být dluhy druhého manžela ohrožen, neboť jak výše uvedeno, dle většinového výkladu se dluhy uspokojují jen ze společného jmění a z účtu nedlužícího manžela; nicméně některé soudy přijímají široký výklad občanského zákoníku v tom smyslu, že jedná-li se o dluh v sjm, je možno při neuspokojení věřitele z majetku v sjm přistoupit k prodeji výlučného majetku dlužícího a následně i nedlužícího manžela. Pokud by soudní exekutor k uvedenému takto přistupoval, Vaši nabytou ¼ nemovitosti by zajistil a podal. Proti prodeji byste se mohla bránit návrhem na odklad a na zastavení exekuce prodejem této části majetku a spíše byste byla úspěšná, avšak bylo by to spojeno s finančními náklady a psychickou nepohodou. Za dané situace bych radila, aby Vám rodiče dotčený podíl na nemovitosti zatím nedarovali a počkali až po Vašem rozvodu a vypořádání sjm, kdy se uvedené riziko možného prodeje darovaného majetku maximálně snižuje (i když není zcela vyloučen a to až do uspokojení pohledávky věřitele).