Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.869.908

ZASTAVENÍ EXEKUCE PO UKONČENÍ INSOLVENCE

Odesláno: 
Otevřeno 304 x
1 odpověď
 
Dobrý den, zcela náhodou jsem se na netu dočetla že-Pokud měl dlužník před oddlužením exekuce, je nutné, aby požádal o jejich zastavení. O zastavení exekuce dlužník žádá až poté, co byl soudem osvobozen od placení zbylých dluhů, které vznikly před zahájením insolvenčního řízení.
Splákový kalendář jsem splnila v dubnu 2019, uhradila jsem 80% z celkových dluhů. Soudní rozhodnutí dodnes nepřišlo. Nejsem z toho moudrá, proč musím kontaktovat exekutory a hlavně kdy? Až budu mít soudní potvrzení? A proč je třeba zastavit exekuce? Děkuji Dagmar
 
Pěkný den,
není vůbec třeba žádat o zastavení exekuce po skončení insolvence.

Věřitel si svoji pohledávku přihlásil do ins. řízení, aby byla v určité části uspokojena, to stejné musel udělat exekutor se svými náklady.

Exekuční řízení je přerušeno zahájením ins. řízení .

Po skončení oddlužení a splnění podmínek vydá soud usnesení o osvobození od placení pohledávek, které se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. V insolvenčním řízení se nepřihlíží k přihláškám pohledávek, které byly podány opožděně. Mezi pohledávky, které se mají přihlašovat do insolvence, patří rovněž pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány exekučně.

Pokud je proti Vám stále vedena exekuce (exekutor aktivně vymáhá) k vymožení pohledávky, která dle insolvenčního zákona splňuje podmínku pro osvobození od placení, požádejte po splnění splátkového kalendáře insolvenční soud o vydání usnesení o osvobození a následně podejte k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce a k návrhu připojte uvedené usnesení insolvenčního soudu o osvobození. Bude-li exekuce zastavena, soudní exekutor zruší všechny vydané exekuční příkazy.

Tedy podat návrh na zastavení exekuce, pokud je exekuce stále vedena.