Počet stránek ve webu: 39.086

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.600.048

Darování majetku v průběhu insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 38 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem už rok v insolvenci - platím řádně a včas. Mám dva příjmy, tak bych měla po dobu 5. let uhradit 100% věřitelům. Nicméně mám dotaz, babička by chtěla, aby její byt připadl po její smrti mě. Nyní se bojí, aby slovní dohoda, která padla mezi dědici platila a ráda by mi svůj byt předala darovací smlouvou s tím, že by bylo uvedeno, že v bytě dožije. prosím o informaci, jak by to bylo s insolvencí? Vím, že všechno k čemu přijdu, musím hlásit insolvenčnímu správci, jen nechci, aby byl byt použit ke konkurzu či podobně. Hrozí to v tomhle případě? Prosím o zpětnou informaci. Děkuji
 
Dobrý den,

k vašemu dotazu odkazuji na ust. § 408 odst. 2)
"Dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení."

V případě, že se stanete vlastníkem nemovité věci, není insolvenční správce oprávněn tuto nemovitou věc prodat.

Pokud byste ovšem nebyla oddlužen a z nějakého důvodu by došlo k prohlášení konkursu (pokud by bylo oddlužení soudem zrušeno například pro neplnění povinností), měl by insolvenční správce dispoziční oprávnění nakládat s tímto majetkem a mohl by jej prodat k uspokojení věřitelů.