Počet stránek ve webu: 43.161


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.528.259

Darování majetku v průběhu insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 1276 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
jsem už rok v insolvenci - platím řádně a včas. Mám dva příjmy, tak bych měla po dobu 5. let uhradit 100% věřitelům. Nicméně mám dotaz, babička by chtěla, aby její byt připadl po její smrti mě. Nyní se bojí, aby slovní dohoda, která padla mezi dědici platila a ráda by mi svůj byt předala darovací smlouvou s tím, že by bylo uvedeno, že v bytě dožije. prosím o informaci, jak by to bylo s insolvencí? Vím, že všechno k čemu přijdu, musím hlásit insolvenčnímu správci, jen nechci, aby byl byt použit ke konkurzu či podobně. Hrozí to v tomhle případě? Prosím o zpětnou informaci. Děkuji
 
Dobrý den,

k vašemu dotazu odkazuji na ust. § 408 odst. 2)
"Dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení."

V případě, že se stanete vlastníkem nemovité věci, není insolvenční správce oprávněn tuto nemovitou věc prodat.

Pokud byste ovšem nebyla oddlužen a z nějakého důvodu by došlo k prohlášení konkursu (pokud by bylo oddlužení soudem zrušeno například pro neplnění povinností), měl by insolvenční správce dispoziční oprávnění nakládat s tímto majetkem a mohl by jej prodat k uspokojení věřitelů.
 
Dobrý den,

Děkuji za vaši odpověď. uklidnilo mě to a ještě jsem se chtěla optat. Teď mám uhrazeno 30% ze svých závazků - splácím něco přes rok (už). Je nějaká šance, že bych si mohla třeba dříve zažádat o zproštění? Nebo je zapotřebí prostě uhradit 100%.
A v případě, že bych stihla otěhotnět, jak je to pak s mateřskou? strhávají z toho, pokud je mateřská více, než životní minimum? Já mám ke svému hlavnímu příjmu, ještě vedlejší, takže z hlavního mi jdou peníze na umoření a z vedlejšího odesílám 2/3 výdělku. Děkuji za odpovědi a Váš čas - můj insolvenční správce se mnou komunikuje vždy jen půlročně, když chce po mě výplatnice. : (
 
Pěkný den,

vaší povinností (obecně) je uhradit celý závazek.

insolvenci Vám dává možnost uhradit méně, pokud se budete 5 let snažit hradit co nejvíce splátkovým kalendářem. Oddlužení je stanoveno pevně na 5 let (až na jisté výjimky), po kterých vám odchází z příjmu srážka nad nezabavitelnou částku, a toto plnění musí být ALESPOŇ 30%. Pokud dlužník zvládne uhradit 100% během 5 let (popř. kratší doby), je to naprosto v pořádku.

Pokud tedy uhradíte vzhledem k výši vašeho příjmu 100% za kratší dobu než je 5 let, insolvence skončí. (Není ovšem reálné žádat o odpuštění po roce splácení při splnění 30% - to by bylo proti smyslu ins. zákona i dobrým mravům)

Pokud bude pobírat rodičovský příspěvek, jednak se vám s dítětem zvýší nezabavitelná částka, a z příjmů bude dále sráženo vše nad tuto částku.

Jestliže uhradíte v oddlužení 100% během tří let, můžete například požádat soud o prodloužení oddlužení na 5 let s tím, že se vám sníží splátky a prodloužíte si dobu plnění spl. kalendáře.