Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.980

Prodej 1/3 podílu nemovitosti v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 282 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, mám dotaz k insolvenci můj dluh je 316000 a do května 2019 jsem zaplatil 189000 má insolvence končí v lednu 2020, zemřel mě otec a já z bratrem a macechou jsme zdědili dům po otci, podíly jsou zhruba každý 1/3 domu podle notáře má hodnotu 1.2mil. Kč a tak jsem se chtěl zeptat na to jestli může insolvenční správce prodat můj podíl za zbytek dluhu což je 127000Kč. nebo musí respektovat cenu stanovenou notářem. Děkuji
 
Dobrý den,

k vašemu dotazu odkazuji na ust. § 408 odst. 2)
"Dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení."

K tomuto podílu máte tedy dispoziční oprávnění vy - nikoli insolvenční správce, ten by tak tento majetek neměl prodat.

Pokud byste ovšem nebyl oddlužen a z nějakého důvodu by došlo k prohlášení konkursu (pokud by bylo oddlužení soudem zrušeno například pro neplnění povinností), měl by insolvenční správce dispoziční oprávnění nakládat s tímto majetkem a mohl by jej prodat k uspokojení věřitelů. Nicméně by si musel opatřit relevantní znalecký posudek.
 
Děkuji za odpověď