Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.778.169

Přihlášení pohledávky výživného do insolvenčního řízení otce dítěte

Odesláno: 
Otevřeno 2433 x
1 odpověď
 
Bývalý manžel dluží výživné, které se bohužel neúspěšně vymáhá prostřednictvím exekutora.
Nyní jsme zjistili, že na sebe podal insolvenci.
Kdo přihlašuje pohledávku výživného, já - jako matka a zákonný zástupce dětí, nebo exekutor? A jakým způsobem se podává přihláška?
Děkuji moc za rychlou odpověd, času pro přihlášení je bohužel již málo.
Děkuji.
 
Dobrý den,
pohledávky z titulu výživného se do insolvenčního řízení nepřihlašují v zákonem dané lhůtě, ale uplatňují se kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení.
Pokud jsou Vaše děti nezletilé, jste jako matka povinna pohledávku z titulu běžného i dlužného výživného uplatnit u insolvenčního správce. To učiňte na formuláři Ministerstva spravedlnosti nazvaný „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který naleznete zde: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Vyplněný formulář s Vaším úředně ověřeným podpisem a kopií rozsudku soudu o stanovení výživného zašlete k rukám insolvenčního správce. Ten pohledávku z titulu výživného bude hradit přednostně před ostatními věřiteli (samozřejmě za předpokladu, že vůbec bude z čeho), a to prve vždy běžné výživné a následně dlužné výživné.