Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.139.857

Přihlášení pohledávky výživného do insolvenčního řízení otce dítěte

Odesláno: 
Otevřeno 510 x
1 odpověď
 
Bývalý manžel dluží výživné, které se bohužel neúspěšně vymáhá prostřednictvím exekutora.
Nyní jsme zjistili, že na sebe podal insolvenci.
Kdo přihlašuje pohledávku výživného, já - jako matka a zákonný zástupce dětí, nebo exekutor? A jakým způsobem se podává přihláška?
Děkuji moc za rychlou odpověd, času pro přihlášení je bohužel již málo.
Děkuji.
 
Dobrý den,
pohledávky z titulu výživného se do insolvenčního řízení nepřihlašují v zákonem dané lhůtě, ale uplatňují se kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení.
Pokud jsou Vaše děti nezletilé, jste jako matka povinna pohledávku z titulu běžného i dlužného výživného uplatnit u insolvenčního správce. To učiňte na formuláři Ministerstva spravedlnosti nazvaný „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který naleznete zde: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Vyplněný formulář s Vaším úředně ověřeným podpisem a kopií rozsudku soudu o stanovení výživného zašlete k rukám insolvenčního správce. Ten pohledávku z titulu výživného bude hradit přednostně před ostatními věřiteli (samozřejmě za předpokladu, že vůbec bude z čeho), a to prve vždy běžné výživné a následně dlužné výživné.