Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.926

Zablokování účtu manžela exekutorem po vstoupení manželky do insolvenčního řízení.

Odesláno: 
Otevřeno 91 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manželka podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Po usnesení o úpadku a povolení oddlužení mi byl zablokovaný účet kvůli exekuci, která je vedena na manželku a vznikla před uzavřením manželství. Manželka v současné době čeká na schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Je exekutor povinen mi účet odblokovat jakmile bude manželce schválen splátkový kalendář, nebo mi ho může dál blokovat? Pokud docílím odblokování účtu jedním exekutorem, může mi ho v průběhu plnění splátkového kalendáře zablokovat jiný exekutor? Potažmo pokud bude moct exekutor mi blokovat účet po celou dobu manželčina plnění oddlužení splátkovým kalendářem, bude muset exekutor odblokovat účet po osvobození od neplacení dosud neuspokojených pohledávek? Nebo je řešení nechat si teď rozdělit SJM popřípadě rozvod. Může mi pak exekutor dál účet blokovat.
Děkuji
 
Dobrý den,

v této věci je problematické, že ač je exekuce vedena pouze na Vaši manželku, společné jmění nemáte nijak zúženo a bankovní účet zřízený byť na Vaše jméno považuje soudní exekutor za společný majetek (resp. finanční prostředky na něm uložené).
Zahájením insolvenčního řízení Vaší manželky se provádění exekuce přerušuje, jelikož exekuce nelze po dobu trvání insolvenčního řízení provést.

S ohledem na výše uvedené doporučuji, aby manželka zaslala příslušnému soudnímu exekutorovi návrh na částečné zastavení exekuce co do postižení tohoto bankovního účtu, a to z důvodu zahájení insolvenčního řízení.

Následně doporučuji uzavřít smlouvu o manželském majetkovém režimu, kterou bude zúženo Vaše společné jmění tak, že do budoucna budete aktiva i pasiva nabývat samostatně. Taková smlouvy musí mít formu notářského zápisu a musí být zapsána do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeným Notářskou komorou České republiky.