Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.626.085

Exekuce mého majetku

Odesláno: 
Otevřeno 635 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, bývalý přítel u mě nebyl nikdy trvale hlášeny jen spolu máme syna (10let) a bez mého souhlasu dal jako doručovací adresu mou adresu. Teď ho iu mě hledal exekutor a chce mi zabavit můj majet. Nedal si vysvětlit že otec syna s námi nežije. Vůbec nevím jak se bránit, neb exekutor byl po telefonu velice arogantní.
Děkuji za odpověď Lucie
 
Dobrý den, bohužel pokud má exekutor za to, že expřítel u Vás bydlí, může u Vás udělat soupis majetku a případně jej odvézt. Vy pak byste musela návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu dokazovat, že jde o Vaše věci. Doporučuji Vám písemně exekutorovi sdělit, že dlužník u Vás již nebydlí a nejlépe mu sdělte adresu, kde se skutečně zdržuje. Dále Vám doporučuji si k cennějším věcem připravit doklady o jejich nabytí. Pokud je nemáte, je možné také tyto věci do provedení soupisu uložit na jiném místě.
 
Dobrý den, dostala jsem se do dost velkého problému svoji hloupostí. Mám exekuci na polovinu majetku a ještě exekuční strhávání z platu. Chtěla byh se zeptat, jestli jde nějak zastavit exekuce na plat, když na mojí nemovitost bude vyhlášená dražba. Jestli můžu podat návrh na osobní bankrot já sama. Děkuji za odpověď. M.
 
Dobrý den, soudní exekutor vede exekuci až do úplného vymožení pohledývky včetně příslušenství a nákladů a to jedním, několika nebo všemi zákonnými způsoby najednou. Z uvedeného plyne, že exekuce vedená srážkami ze mzdy nebude soudním exekutorem zastavena, i přestože zajistil Váš nemovitý majetek a provede jeho dražbu. Pokud by prodejem nemovitosti uspokojil celou pohledávku včetně příslušenství a nákladů, exekuci vedenou srážkami ze mzdy zastaví. Je však třeba dodat, že do dražby se mohou přihlašovat další Vaši případní věřitelé a tím výše dluhu (dluhů) uspokojovaných prodejem nemovitosti roste. Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení v současnosti mohou podávat toliko osoby uvedené v zákoně, jedná se a) advokáty, notář, soudní exekutory, insolvenční správce, nebo b) akreditované osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona; doporučuji Vám obrátit se na některou z uvedených akreditovaných osob, která není oprávněna vybírat platbu za sepsání návrhu a v některých případech poskytuje i bezplatnou právní pomoc. Více na https://sako.justice.cz/.