Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.660.752

Čekající exekuční příkaz u zaměstnavatele

Odesláno: 
Otevřeno 572 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
u mého zaměstnavatele se objevil starší exekuční příkaz vůči mé osobě s blíže neurčenou pohledávkou. Jsou uvedeny jen náklady spojené s exekucí a odměna exekutorovi. Psáno "vypočítané z pohledávky, " ale nikde není uvedeno kolik pohledávka činí. Mohu zaslat kopii exekutorského příkazu který je z roku 2012 a náklady jsou vyčísleny na 21.350 Kč.
Písemně jsem nic neobdržel, proto nevím co a kolik zaplatím, Byla to čekající exekuce než se splatí přednostní. Může te mi poradit co s tím?
Děkuji.
 
Dobrý den, v exekučním příkazu musí být stanovena mimo jiné vymáhaná částka. Pokud stanovena není, je třeba se obrátit na dotčeného exekutora a žádat písemné doplnění příkazu o vymáhanou částku. Doporučuji Vám nejprve danou věc řešit telefonicky a případně svoji žádost doplnit písemně podáním zaslaným na adresu sídla exekutora.
 
Děkuji za odpověď.
Zeptám se ještě, jak je možné že takový platební rozkaz vydal Okresní soud v Sokolově. Je vůbec takto vydaný platební rozkaz platný?
 
Dobrý den, exekuční příkaz vydává jen exekutor, soud jej nevydává. Ale na příkazu bývá uvedeno, že exekuce je vedena na základě usnesení o nařízení exekuce (od roku 2013 o provedení exekuce) vydaném konkrétním soudem (trv. exekučním soudem), kterým by Okresní soud v Sokolově být mohl. Doporučuji Vám tedy prověřit, zda se nejdná o tento případ.
 
Jsem příjemce starobního důchodu a také mzdy. V listopadu 2018 mi bylo doručeno usnesení exekutora, které upravuje způsob srážek z uvedených příjmů. Srážky z důchodu nejsou problémem, ale nerozumím způsobu srážek ze mzdy. V usnesení je uvedeno:

"II. Soudní exekutor ukládá plátci mzdy, zaměstnavateli, (… identifikace zaměstnavatele...) aby po dobu souběhu nároků od více plátců mzdy nebo jiného příjmu srážky prováděl v rozsahu jedné třetiny z příjmu povinného, bez odečtení základní nepostižitelné částky dle ust. § 278 o. s. ř."

V odůvodnění ještě exekutor připomíná §297, odst. 1 o. s. ř. , §298, odst1 o. s. ř. Dále exekutor uvádí:

"Vzhledem k tomu, že povinnému vznikl nárok na mzdu nebo jiný příjem od více plátců mzdy, vydal v souladu s ust. § 298 odst, 1 o. s. ř. soudní exekutor toto usnesení, kterým určil, jakým způsobem vypočítat sráženou částku."

Domnívám se, že podle textu usnesení je zcela jasné, že zaměstnavatel má ze mzdy srážet pouze jednu třetinu čisté mzdy. Přesto mi vyplácí pouze dvě třetiny nezabavitelné částky což činí cca 6.500,- Kč. V mém případě se jedná o nepřednostní pohledávku. Nevím zda postup zaměstnavatele je v souladu s usnesením. Domnívám se, že platné usnesení exekutora má být splněno, tak jak je napsáno.

Děkuji Vám za odpověď
 
Dobrý den, exkeutor stanovil postup provádění z Vaší mzdy jednoznačně. Pokud máte za to, že Vám zaměstnavatel provádí srážky jinak než jak je určeno v rozhodnutí exekutora, obraťte se na mzdovou účetní Vašeho zaměstnavatele, která Vám musí sdělit, jakým způsobem dotčenou srážku provádí; v případě, že budete mít za to, že postupuje nesprávně, žádejte opravu. Pokud by zaměstnavatel zůstal nečinný, lze nápravu žádat i prostřednictvím exekutora.