Počet stránek ve webu: 42.859


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.078.678

Dlužník v insolvenci neposílá výživné, alimenty na dítě matce dítěte - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 658 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
můj bývalý manžel má vyživovací povinnost k synovi, do června 2018 mu bylo výživné strháváno exekučně.
V červenci 2018 podal návrh na oddlužení. Exekuce byla zastavena. Domnívala jsem se, že peníze nad nezabavitelnou částku jsou deponovány na účtu insolvenčního správce a po schválení insolvence z nich budou uspokojováni věřitelé a já tak dostanu dlužné výživné zpětně.
Insolvenční správce mi však sdėlil, že veškeré peníze se vyplácí dlužníkovi a ten by měl výživné hradit. Vzhledem k tomu, že to nikdy dobrovolnė nedělal, nedělá to ani teď.
Dluh na výživném je již téměř 40.000 Kč.
Dlužník je navíc v současné době v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Je nějaká možnost jak řádné i dlužné výživné dostat? Kam se obrátit, když insolvenční správce nereaguje? Neporušuje dlužník tím, že i po podání návrhu na oddlužení dělá další dluhy, základní princip insolvence?
Děkuji
 
Dobrý den,
i v insolvenčním řízení platí, že věřitelé musí svou pohledávku přihlásit, resp. u výživného jako pohledávky postavení na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou uplatnit.
Pokud je syn nezletilý, jste jako matka povinna pohledávku z titulu běžného i dlužného výživného uplatnit u insolvenčního správce. To učiňte na formuláři Ministerstva spravedlnosti nazvaný „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který naleznete zde: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Vyplněný formulář s Vaším úředně ověřeným podpisem a kopií rozsudku soudu o stanovení výživného zašlete k rukám insolvenčního správce. Ten pohledávku z titulu výživného bude hradit přednostně před ostatními věřiteli (samozřejmě za předpokladu, že vůbec bude z čeho), a to prve vždy běžné výživné a následně dlužné výživné.
Kopii vyrozumění o uplatnění pohledávky doporučuji zaslat též insolvenčnímu soudu.
Pokud nebude Váš bývalý manžel insolvenci, resp. schválené oddlužení, plnit, soud insolvenční řízení zastaví a oddlužení zruší. V tom případě by byla znovuobnovena nyní přerušená exekuce.