Počet stránek ve webu: 43.068


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.328.490

Zvýšení platu, mzdy - vliv na splátky insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 1090 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
2016 mi byla uznána insolvence. Povoleno mi bylo 31.86¨%. Insolvenční splátky jsem měl 3000 Kč a výše plus dar 2070 Kč. V 03/2018 Jsem změnil zaměstnaní, kde se mi navýšila výplata, tím iinsolvenční splátka a to o cca 16 500 Kč. plus 2070 Kč dar.
Již jsem na insolvenčních stránkách nenašel žádné změny o mé změně splátek, informoval jsem insolvenčni správkyni. Ta mi poslala toto.
"Na splátkách bylo k dnešnímu dni uhrazeno celkem 212.537,00 Kč (z toho 147.197,00 Kč bylo rozděleno mezi věřitele, 26.136,00 Kč bylo uhrazeno na odměně insolvenčního správce a 39.204,00 Kč je deponováno na účtu majetkové podstaty v souladu s usnesením soudu na zbylou část odměny insolvenčního správce).
Vaše oddlužení bude trvat ještě 36 měsíců (k dnešnímu dni se nacházíte ve 24. měsíci plnění splátkového kalendáře a celková doba plnění je 60 měsíců). Předpoklad plnění Vašeho oddlužení činí cca 70 %. Musíte tedy uhradit ještě částku cca 303.000,00 Kč."
Bohužel nerozumím tomu, proč mám dále platit 300 000 Kč, když moje kompletní částka co mi určil soud byla cca 217 000 Kč plus úhrada 65 000Kč za zprostředkování.
Dále nerozumím těm 70 procentům, co mi uvádějí. A proč se nadále musí platit ten dar, když se mi o cca 14 000 korun navýšila iinsolvenční splátka?
Děkuji za vysvětlení a pokud máte nějakou radu co se dá dělat, budu jedině rád.
 
Dobrý den,

neplatí, že Vám soud povolil uhradit pouze 31,86 %, pouze povolil oddlužení proto, že předpoklad plnění ve výši 31,86 % přesahuje zákonné minimum ve výši 30 %.
O tom, že byste měl uhradit pouze 217 tis. Kč, není v usnesení z 06.10.2016, kterým Vám bylo oddlužení schváleno, ani zmínka.

Základním principem insolvenčního řízení je, že dlužník má uhradit veškeré své dluhy (ve Vašem případě činí součet všech přihlášených pohledávek cca 642 tis. Kč), a není-li toho schopen, tak alespoň 30 % dluhů za dobu 60 měsíců.
Změna zaměstnání není podkladem pro jakoukoliv změnu splátkového kalendáře. Z Vašeho čistého příjmu jsou prováděny zákonné srážky v maximální výši a jelikož máte platně uzavřenou darovací smlouvu na částku 2 700, - Kč, je dárce povinen hradit i tuto částku.

Pokud však srážky z Vaší mzdy nyní činí cca 19 500, - Kč, což je mnohonásobně více než v počátku oddlužení, jako nejvhodnější se jeví postup, kdy dárce písemně vypoví darovací smlouvu (písemné odstoupení od darovací smlouvy musí být doručeno insolvenčnímu správci i insolvenčnímu soudu), aby nemusel být dále hrazen dar ve výši 2 700, - Kč.
 
Dobrý den, manžel je od roku 2017 v insolvenci. Máme syna, chodí školky. Čekáme další dítě a já bych se chtěla zeptat, když bude uplatňovat slevu na dani na školku manžel, bude mu částka odebrána? A může uplatnit slevu na dani na manželku? Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
v této oblasti nepanuje zcela jednotný názor, ale obecně nyní převládá postup stanovující, že tyto daňové slevy jsou považovány za mimořádný příjem dlužníka a mají tak být vydány insolvenčnímu správci k rozvržení věřitelům.
Uplatnit slevu na manželku tak samozřejmě lze, ale bude platí postup viz výše.