Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.205

Nečinnost exekutora a předání exekuce jinému exekutorovi - postup

Odesláno: 
Otevřeno 624 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Chci se zeptat, v 3/2017 jsem podala u JUDR. Jíchy v Přerově exekuci na bývalého partnera za nehrazení výživného. Bylo mi přislíbeno, že budu o postupu informována plus vysvětleno, jaký bude postup exekuce a taktéž mi bylo řečeno, že vzhledem k tomu, že se jedná o výživné, pokud nebude možné vymoci z povinného celou částku naráz a bude strhávána po částech, bude nejdříve uspokojen můj dluh a až poté odměna exekutorovi, z tohoto důvodu jsem hned při sepisování žádosti zadávala číslo svého účtu. Kromě dopisů o zahájení řízení jsem nedostala žádnou informaci. K exekutorovi jsem několikrát volala, vždy měli výmluvu, proč nemohli podniknout žádný krok - nevěděli, kde a s kým bydlí povinný - adresu a jméno jsem zjistila a nahlásila - výjezd po půl roce neproběhl, další výmluvy. Nemohli údajně zjistit, kde pracuje - zjistila jsem, dala jsem vědět a ještě jim poslala i kopii pracovní smlouvy - ke srážkám ze mzdy došlo až po několikeré mé urgenci a to tak, že strhávají 1400 a 400 si nechávají - takže mi lhali i v tom, že výživné má přednost. Když jsem se divila, proč peníze nechodí na účet, řekli mi, že ho nemají, musela jsem jet osobně 150 km ho znovu uvést a je to další měsíc a peníze stále nechodí. Tak mě zajímá, jak mohu tuto situaci řešit? Mohu spis Jíchovi vzít a předat ho jinému exekutorovi, který bude mít snahu situaci řešit? A ještě jeden dotaz, naposledy jsem žádala slečnu na telefonní lince, aby mi řekla své jméno, protože se mnou jednala hrozně. Řekla mi, cituji: "Do mého jména Vám je houby.". To se skutečně zaměstnanec úřadu může před oprávněným takto zapírat a své jméno neuvést?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, změnu exekutora upravuje ust. § 44b (1) „Na návrh oprávněného a souhlasí-li s tím exekutor, který vede exekuci, a exekutor, kterého oprávněný označí v návrhu, převezme exekuci exekutor, kterého oprávněný označil v návrhu. Převzetí exekuce není rozhodnutím“. (2) „Nedojde-li ke změně exekutora podle odstavce 1 a požádá-li oprávněný exekuční soud o změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření exekutora, je-li to důvodné, rozhodne, že exekuci bude vést jiný exekutor, kterého navrhne oprávněný, a exekutor, který exekuci dosud vedl, mu věc postoupí. “ Podejte tedy návrh ke stávajícímu exekutorovi se jménem nového exekutora, jako důvod můžete uvést nespokojenost s průběhem vymáhání pohledávky. Stávající exekutor se změno zpravidla souhlasí, pokud by nesouhlasil, je tu postup dle odst. 2 cit. ust. Jinak bych Vám doporučovala podat na jednání JUDr. Jíchy (jeho zaměstnanců, za které odpovídá) stížnost k dohledovému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR (nebo Exekutorská komora ČR), neboť z Vašeho popisu vyplývá, že se zaměstnanci dopustili minimálně neetického jednání. Etika a slušné chování jsou znakem soudního řízení, kam exekuční činnost také patří, takže chování dotčené zaměstnankyně JUDr. Jíchy rozhodně správné nebylo. Napříště Vám doporučuji rozhovor nahrávat a v případě opakování takového chování přiložit ke stížnosti.