Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.360

Exekuce účtu a kontokorent v bance

Odesláno: 
Otevřeno 295 x
1 odpověď
 
Dobrý den exekutor mi dne 14.8.2018 vydal exekuci na účet na částku 29.830 Kč a zároveň mi nařídil srážky ze mzdy. Jelikož jsem měl zřízen kontokorent strhla mi banka tuto částku do mínusu takže na účtu bylo -29.830 Kč dne 15.9.2018 jsem mi přišly na účet peníze a účet byl opět v plusu.
21.9.2018 exekuce nabyla právní moci a tato skutečnost byla exekutorem sdělena bance do datové schránky. Dnes (26.10.2018) je 26.10.2018 a banka drží částku 29830, - stále v blokaci na svém účtu a odmítá ji stále odeslat. Jsem v kontaktu s exekutorem který to již u banky urgoval, já jsem tam také několikrát volal a asi při páté vymluvě mi bylo sděleno že peníze nemohou odeslat z důvodu že mám zřízen kontokorent.
Chci se zeptat je tento postup v pořádku a jak mohu dosáhnout toho aby banka odeslala peníze na účet exekutora? Na srážkách ze mzdy mám totiž blokováno dalších 9.000Kč nad rámec dluhu, které potřebuji využít k zaplacení jiného svého závazku.
 
Dobrý den, dle ust. § 304 odst. 1 věta první o. s. ř. : „V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu (exekučním příkazu) soud přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. “ Z uvedeného plyne, že banka si nemůže nejprve započíst svoji pohledávku z kontokorentu, ale je povinna vymáhanou pohledávku v plné výši zaslat soudnímu exekutorovi. Nerozumím tak argumentu banky ohledně dotčeného kontokorentu jako důvodu nevýplaty zajištěné částky. Za daných okolností může soudní exekutor zvažovat podání tzv. poddlužnické žaloby na banku. Vy můžete podat písemný podnět k vedoucímu pracovníkovi pobočky, kde je Vám blokován účet, s žádostí o vysvětlení, resp. nápravu. Pokud neuspějete, lze podat žádost o přezkoumání věci u finančního arbitra, který je státem zřízený orgán mimosoudního řešení sporů (https://www.finarbitr.cz/cs/).