Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.975

Od kdy se platí odměna insolvenčnímu správci - od přidělení soudem nebo od prvních úkonů?

Odesláno: 
Otevřeno 220 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně doby, od kdy se má zasílat insolvenčnímu správci odměna za to, že spravuje insolvenci? Má nárok si odměnu nechat posílat již od doby, kdy byl přidělen nebo až po tom, co správce zašle soudu potřebné dokumenty k případu a ten stanoví výši odměny? Přítel ji má přidělenou od května tohoto roku, věc je ve stavu řízení po úpadku a soud by dle ní měl vydat rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ale již od června jí každý měsíc platí částku 1089 korun.
Je to tak správné?
Díky
 
Dobrý den,
odměna insolvenčního správce je stanovena nikoliv soudem, ale vyhláškou č. 313/2007 Sb. , která určuje, že v případě oddlužení náleží insolvenčnímu správci odměna ve výši 900, - Kč (plus DPH, je-li jeho plátcem, tj. 1 089, - Kč vč. DPH) od povolení oddlužení (tj. od vydání usnesení o úpadku, kterým je zároveň oddlužení povoleno).
Zálohu na odměnu je dlužník povinen hradit počínaje měsícem, ve kterém byl zjištěn dlužníkův úpadek, přičemž povinnost dlužníka platit zálohu na odměnu je explicitně stanovena právě v usnesení soudu, kterým byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení dlužníka.
Doporučuji tedy příteli, aby si podrobně přečetl usnesení o úpadku, ve kterém je tato povinnost dlužníka soudem stanovena. Pokud byl přítelův úpadek zjištěn v květnu 2018, odměna správci náleží dokonce i za měsíc květen 2018.