Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.142.843

Vliv podnikání OSVČ na insolvenci - § 99 zákona 182/2006 o insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 198 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
V roce 2018 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře na jeho žádost. Dlužník byl do r. 2012 OSVČ, v r. 2012 přerušil živnostenskou činnost, od. r. 2012 do současnosti r. 2018 je zaměstnanec. Dluhy vznikly dlužníkovi 2009. V roce 2010 byly podány na dlužníka žaloby, teprve 2014 soud vyšší instance potvrdil pravomocným rozsudkem náhradu dlužné částky, tedy v době, kdy již dlužník nebyl OSVČ.
Od 2012 do 2018 narostla výše dluhu o úroky a další právní služby např. exekutora.
Lze vůbec uplatnit § 99 IZ, případně počítat s celou výší dluhu, když jeho část vznikla v době, kdy již nebyl OSVČ? Lze vůbec uplatnit § 98 IZ, když návrh na oddlužení byl podán v roce, kdy osoba již OSVČ nebyla, také soud rozhodl o náhradě škody v době, kdy osoba OSVČ nebyla i když formálně soud uznal, že dluh vznikl v době, kdy byl dlužník OSVČ, když znění § 98, potažmo § 99 IZ se týká dlužníka, který je fyzickou osobou - podnikatelem.
Děkuji.
 
Dobrý den,
z Vašeho dotazu vyplývá, že dlužníkovi bylo k jeho návrhu povoleno v roce 2018 oddlužení a také uvádíte, že soud již rozhodl o náhradě škody dle ust. § 99 insolvenčního zákona.
Nechápu tedy, kam Váš dotaz směřuje, byl-li již v dané věci rozsudek vydán.
Ohledně „počítání celé výše dluhu“: dlužník je povinen uhradit v rámci oddlužení veškeré své dluhy, tedy i ty z jeho dřívějšího podnikání, ačkoliv již není podnikatelem (resp. podnikatelem je, ovšem s přerušenou činností).
Máte-li na mysli konkrétně ust. § 99 odst. 3 insolvenčního zákona, zde se může dlužník své odpovědnosti zprostit v případě, kdy prokáže, že by věřitel na svou pohledávku nedostal více než nyní i v případě, kdy by dlužník podal insolvenční návrh však (tj. cca v roce 2010).