Počet stránek ve webu: 43.147


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.510.292

Snížení částky darovací smlouvy v insolvenci z důvodu zvýšení příjmů dlužníka v insolvenci, oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 723 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
podnikatel OSVČ platí insolvenci. V době vyřizování insolvence neměl dostatečný příjem, byla vytvořena darovací smlouva jeho otcem.
Nyní má muž příjem vyšší, je možné požádat o změnu/snížení výše darovací smlouvy? samozřejmě aby zůstala zachována daná výše uspokojení věřitelů.
Děkuji.
 
Dobrý den,
pro změnu splátkového kalendáře je nutné požádat insolvenční soud tak, aby tato žádost reflektovala aktuální příjmovou stránku Vašeho muže.
Všeobecně platí, jak jste zmiňovala, že uspokojení věřitelů nesmí být nižší, než jaké by bylo v případě řádného plnění darovací smlouvy uzavřené mezi Vaším mužem a jeho otcem.
 
Dobrý den,
děkuji za odpověď, spíše bych potřebovala vědět, jestli úprava/snížení darovací smlouvy je v reálu obecně možná?

Děkuji.
 
Dobrý den,
obecně toto možné je, záleží však na reálném průběhu insolvenčního řízení Vašeho muže.
Výpověď darovací smlouvy nechť doručí insolvenčního soudu; ten v případě, že dojde k závěru, že by bylo plnění po výpovědi darovací smlouvy nedostatečně, vyzve Vašeho muže k dorovnání příjmů.