Počet stránek ve webu: 43.068


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.328.482

Insolvence na spoluvlastnický podíl nemovitosti - vliv na nezaduženého spolumajitele a na nutnost prodeje nemovitosti třeba i pod cenou

Odesláno: 
Otevřeno 1800 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
zdědila jsem se sestrou každá polovinu domu po zemřelém otci. Sestra je v oddlužení od 3/2018. Kontaktovali jsme insolvenčního správce.
Chtěla bych vědět jestli jsem povina přistoupit na prodej domu. Nebo v případě prodeje jestli jej můžeme se sestrou prodat sami a pak insolvenci vyplatit.
Může mě insolvenční správce nutit snížit cenu domu pod odhadní cenu nemovitosti. A jak moc může do prodeje zasahovat.
Součástí dědictví byli i peníze, má sestra právo nechat si peníze na zaplacení poloviny notářských poplatků a zbytek mu samozřejmě poslat.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
Vaše sestra je v souladu s ust. § 412 odst. 2 písm. b) povinna vydat veškeré hodnoty získané dědictvím ke zpeněžení.
Tedy zpeněžování poloviny nemovitosti bude provádět insolvenční správce, přičemž on sám má povinnost zpeněžit nemovitost (resp. podíl sestry) co nejvýhodněji, aby nikdo nebyl nespravedlivě poškozen.
Pokud se s insolvenčním správcem nedohodnete na prodeji celé nemovitosti jako celku, anebo neodkoupíte podíl sestry Vy (když Vám jako spoluvlastníkovi svědčí zákonné předkupní právo), může insolvenční správce zpeněžovat i pouze podíl sestry na domě.
Ohledně zděděných financí samozřejmě nechť sestra uhradí poplatky notáři, aby nedošlo ke vzniku nového dluhu, a ostatní finanční prostředky je třeba zaslat na bankovní účet majetkové podstaty k rukám insolvenčního správce k rozdělení věřitelům.
 
Dobrý den, prosím o radu. S bratrem jsme zdědili každý polovinu rod. domu po otci. Bratr je asi 2 roky v insolvenci. 2.1.2019 zemřel. V případě, že přijmu dědictví, přijmu tím i jeho splácení insolvence, nebo jak to bude dál?
Děkuji, Hana.
 
Dobrý den,
v případě, že dědictví po bratrovi přijmete, přijmete tím i jeho dluhy.
Variantou je přijmout dědictví s výhradou soupisu majetku, což znamená, že budete odpovědna za bratrovi dluhy do výše nabytého majetku (tj. co do výše hodnoty 1/2 domu).
O tomto všem by Vás měl poučit notář, který bude soudem jako soudní komisař určen pro projednání dědického řízení, přičemž v případě, kdy zůstavitel byl v insolvenčním řízení platí, že o dědickém řízení by měl být informován i insolvenční správce.
Zároveň doporučuji insolvenčního správce o smrti Vašeho bratra informovat přímo (telefonicky, emailem), neboť ten má minimální možnosti toto zjistit a informace o úmrtí dlužníka se v případě, kdy mu toto nesdělní někdo z rodiny, zjistí s několikaměsíčním zpožděním.