Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.640.871

Prodej domu ve vlastnictví potomka spláceného rodici exekutorem

Odesláno: 
Otevřeno 596 x
1 odpověď
 
Vážená paní magistro,
ráda bych se obrátila na Vás s dotazem ohledně prodeje domu mých rodičů exekutorem. Můj bratr si vzal dům na hypotéku kde s ním bydleli i rodiče.
Bratr se odstěhoval, ale dům ponechal ve svém vlastnictví i když hypotéku platili až doteď rodiče sami. Bohužel se bratr zadlužil u soukromníka a dům propadl exekuci v 2009. Bratr tuto skutečnost zatajil.
Když to rodiče zjistili, banky se nechtěly o ničem s rodiči bavit i když bylo vidět, že hypotéka je hrazená z jejích účtu. Nešlo ji ani přehypotečnit ani nic jiného.
Bratr se nakonec zadlužil na více místech a byl pravomocně odsouzen k výkonu trestu. Banky tuto skutečnost nechtěly brát na zřetel a dále požadovaly placení hypotéky po rodičích (odmítly zrušit inkaso z účtu).
2017 došlo k prodeji domu exekutorem v dražbě. Ale po prodeji banka stále inkasovala platby ve stejné výší. Když na to moji rodiče přišli (oznámila jim to realitní kancelář, která dům koupila) a po získáni plné moci od bratra, se snaží s bankou jednat. Zatím zjistili, že po prodeji došlo k zaplacení jedné z hypoték (dům byl koupeny prostřednictvím 2 od stejné banky) a z druhé zbylo doplatit 70 tisíc korun. Přesto banka neposlala žádné náležité podklady o zaplacení, ani k zůstatku stávající hypotéky.
Rodičům se povedlo zrušit inkaso díky "nepozornosti" bankovního poradce při přechodu na jiný účet u stejné banky. Přesto banka o vrácení záloh zaplacených po prodeji domu nechce nic slyšet. Také zapírali, že o prodeji ví.
Teprve s plnou moci se povedlo rodičům získat alespoň část informací. Když vznikla první exekuce, rodiče se bavili s právníkem, a ten jim radil, aby hypotéku platili i nadále, že tím nevznikne bance důvod dům prodat. Což tak platilo 8 let. Nevíme proč k prodeji došlo.
Ráda bych se zeptala, zda má banka právo se nepřihlásit do dražby nemovitosti exekutorem pokud se hypotéka platí řádně a včas?
Jelikož z informaci, co jsme z banky dostaly, je zjevné, že neměla důvod se přihlásit do dražby a že neměla bohužel na výběr (proběhlo již několik dražeb, ale dům nikdy nebyl prodán za větší částku než byly hypotéky). Že i když je 1. věřitel, exekutor může dům prodat bez jejího souhlasu i za nižší částku než je hypotéka.
A pokud byste nám mohla objasnit, proč došlo k prodeji i když skutečný věřitel (ten, kterému dlužil bratr peníze) vlastně nic nedostal?
Děkuji, S.
 
Dobrý den, z Vašeho popisu vyplývá, že exekuce prodejem dotčené nemovitosti probíhala od roku 2009, a to na základě exekučního návrhu podaného jiným věřitelem Vašeho bratra než bankou. Banka jako zástavní věřitel si přihlásila do exekuce svoji pohledávku z hypotečního úvěru, ač byl úvěr řádně placen, neboť zástavní věřitel nemusí mít pohledávku za dlužníkem, stačí mu, že prokáže exekutorovi zástavní právo k prodávané věci (nemovitosti). Výhoda zástavního práva tkví dále v tom, že pokud vzniklo dříve než podal jiný věřitel exekuční návrh, uspokojuje se z prodeje vydraženého domu zástavní věřitel jako první (po odpočtu nákladů exekuce). V praxi se tak často stává, že zástavní věřitel (nejčastěji banka) dostane veškeré plnění za vydraženou nemovitost, a na věřitele, v jehož prospěch byla exekuce vedena, se vůbec nedostane. Nejnižší podání, za které se nemovitost draží, se pak odvíjí od znaleckého posudku exekutorem určeného znalce, banka o výši ceny nijak nerozhoduje. Je zcela běžné, že banky se přihlašují do dražeb nemovitostí vedených exekutorem i pokud je hypotéka placena, neboť mají právo se vždy uspokojit z jejího prodeje, pokud jsou (prvními) zástavními věřiteli. Tak pravděpodobně postupovala banka také ve Vámi popsaném případě. Ohledně dražby samotné, exekutor má povinnost vést exekuci k vymožení pohledávky věřitele včetně nákladů všemi zákonnými prostředky. Této povinnosti jej nezbavuje ani fakt, že při vedení exekuce prodejem nemovitosti je zřejmé, že bude uspokojen jiný věřitel (zástavní věřitel) než oprávněný, v jehož prospěch se exekuce vede.