Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.174.873

Svatba, sňatek dlužnice v exekuci a exekuce na účet nového manžela - co teď?

Odesláno: 
Otevřeno 205 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
na mou osobu jsou vedeny exekuce.
Nyní jsme se s manželem vzali, ale exekutor manželovi zablokoval účet.
Ráda bych se zeptala, zda má právo mu z něj brát srážky na mé exekuce či zůstáne jen u toho blokování účtu.
Nyní jsem se domluvila na splátkách, ale i tak na další exekuce zablokoval účet, což jsem nepochopila proč, když už jsme domluveni, že budu každý měsíc platit.
Předem děkuji za odpověď
S pozdravem Klégrová Ivana
 
Dobrý den, dle současné právní úpravy je možné vymáhat dluh povinného ze společného jmění povinného a jeho manžela a z výlučného majetku manžela povinného z jeho účtu, a to i v případě, jedná-li se o dluh, který vznikl povinnému před vstupem do manželství; touto úpravou chtěl zákonodárce zvýšit práva věřitelů; současná zákonná úprava možná není šťastná, avšak je platná a je nutno ji respektovat. Viz ust. § 732 občanského zákoníku: „Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství. “ a ust. § 42 odst. 4 exekučního řádu. „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu“.
Exekuce může být vedena jedním či více nebo všemi zákonnými způsoby najednou, přičemž „dobrovolné“splátky nejsou zákonným způsobem vedení exekuce, jen dobrou vůlí exekutora. Naopak exekuce postižením účtu a mzdy patří mezi základní způsoby vedení exekuce. Exekutor tedy postupuje po právu.