Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.020

Exekuce na účet - jak zabránit exekuci na plat?

Odesláno: 
Otevřeno 221 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
byl mi zablokován účet exekutorom. Je možné předejít aby mi zablokoval plat u zaměstnavatele že bych se sním domluvil na splátkách a on mi nepůjde pak po platu.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
soudní exekutor primárně jedná tak, aby byl dluh oprávněného (věřitele) uhrazen co nejrychleji, přičemž nemá zákonnou povinnost schválit splátkový kalendář. Podání povinného spočívající v návrhu na schválení splátkového kalendáře je nutno posuzovat jako žádost povinného o dohodě o způsobu provedení exekuce, když je věcí soudního exekutora, zda žádosti povinného vyhoví či nikoliv. Soudní exekutor při schvalování splátkového kalendáře zohledňuje veškeré okolnosti případu, přičemž mezi tyto okolnosti patří zejména výše vymáhané částky, počet exekucí vedených proti povinnému, rozsah zjištěného majetku a navrhovaná výše splátky ze strany povinného.
Mnoho soudních exekutorů má na svých webových stránkách jejich postup pro případné schválení splátkového kalendáře. Doporučuji se primárně podívat na webové stránky daného exekutora, zda nepožaduje zvláštní formu či obsah žádosti.
Je však třeba počítat s tím, že exekutor nemusí žádosti o splátky vyhovět, přičemž exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy je jedním z primárních nástrojů provádění exekuce.