Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.620

Co může být strháváno jako PŘEDNOSTNÍ exekuce podle zákona

Odesláno: 
Otevřeno 256 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
máme s manželem společnou exekuci za půjčku. Posíláme převodem každý měsíc peníze exekutorovi ve formě splátek. Manžel zjistil v práci, že se mu ta stejná půjčka (exekuce) stahuje ze mzdy jako PŘEDNOSTNÍ. Můj dotaz je zda můžou půjčku stahovat jako přednostní a do toho si nechat posílat ještě další peníze. Jde mi o to, že když exekutoři byli u nás doma, tak nám řekli, že se to z platu nestahuje a opak je pravdou. Když jsem jim volala tak mi nebyli schopni říct proč je to jako přednostní exekuce. Jen mi pořád opakovali, že byli v pořadí. Na mzdové účtárně manželovi řekli, ať jim pošlou znovu podklady aby to mohla začít stahovat jako nepřednostní, ale když jsem jim to řekla, tak mi odpověděl, že jim posílat znovu nic nebudou. Prosím o radu zda se s tím dá něco delat.
Moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, o tom, zda je pohledávka v exkeuci přednostní či nepřednostní rozhoduje zákon. Dle ust. § 279 odst. 2 o. s. ř. (2) Přednostními pohledávkami jsou
a) pohledávky výživného;
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
Z uvedeného by mělo být zaměstnavateli zřejmo, zda se jedná či nejedná o přednostní pohledávku a pokud má pochyby s tím, co je uvedeno v exekučním příkazu, měl by se s exekutorem spojit sám. Ohledně vedení exekuce jinak platí, že může být vedena jedním, více nebo všemi způsoby, které umožňuje zákon, najednou. Není nijak rozhodné, pokud Vám vykonavatelé při vedení exekuce prodejem movitých věcí řekli, že exekuce na plat u Vašeho manžela vedena není. Naopak právě tímto způsobem se vede exekuce nejčastěji.