Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.493.661

Deponování mzdy a splátky insolvence zaměstnavatelem - je to správný postup?

Odesláno: 
Otevřeno 4801 x
11 odpovědí
 
Dobrý den,
Dne 18.7.2018 mi bylo schváleno odlužení splátkovým kalendářem. Zaměstnavatel mi deponoval od února 2018 mzdu, v srpnu 2018 odeslal deponaci i splátku insolvenčnímu správci.
Ve výplatní pásce označil deponaci a splátku insolvence dohromady. Mám nárok na tuto deponovanou mzdu.
 
Dobrý den,
dispoziční oprávnění ke srážkám ze mzdy provedené zaměstnavatelem v období mezi povolením oddlužení a schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží Vám.
požádejte Vašeho insolvenčního správce, aby Vám deponované srážky poukázané zaměstnavatelem vyplatil na Vámi určený bankovní účet.
 
Dobrý den,
chtěla bych se jen zeptat na následující. 24.9.2018 jsem podala návrh k isnsolvenčnímu soudu. Soud mi dne 31.10.2018 povolil oddlužení. Teď se čeká na přihlašování pohledávek, vyjádření správce atd. Mezitím se mi z platu deponuje část mzdy, která náležela exekutorům. Co se stane s deponovanými částkami po eventuelním schválení oddlužení splátkovým kalendářem? Bude vyplacena deponovaná částka dlužníkovi, nebo insolvenčnímu správci? Velmi děkuji Helena
 
Dobrý den,

jak jsme Vám odpovídali již k dotazu ze dne 17.08.2018, dispoziční oprávnění ke srážkám ze mzdy (a tedy i srážkám provedených a deponovaných ve prospěch soudních exekutorů) provedených zaměstnavatelem v období mezi povolením oddlužení a schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží Vám.

Pokud deponované srážky odešle zaměstnavatel na účet insolvenčnímu správci (namísto odeslání napřímo Vám), požádejte Vašeho insolvenčního správce, aby Vám deponované srážky poukázané zaměstnavatelem vyplatil na Vámi určený bankovní účet.
 
Dobrý den, měl bych prosbu na Vás, mám několik exekucí a v červnu letošního roku jsme se s přítelkyní vzali a já byl stále práce neschopný díky úrazu. Od října letošního roku jsem musel již nastoupit do práce, jelikož naše finanční situace se již nedala zvládnout. Díky úrazu mohu vykonávat pouze strážného a při výplatě mi účetní nechala pouze na výplatu něco kolem 7500 Kč čistého z nějakých 12 000 Kč. Tak se chci zeptat jestli by nemělo zbývat na výplatu víc peněz když mám manželku a jedno vlastní dítě kterému budou teď v prosinci 3 roky. Není tam nějaké vyživovací právo na dítě a na manželku? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
stěžejní je, zda jste zaměstnavatele o Vaší svatbě a narození syna informoval a informace doložil (oddacím listem a rodným listem). Pokud ne, zaměstnavatel postupuje zcela správně.
V případě, že doložíte vyživovací povinnost k manželce a dítěti, exekuční srážky při mzdě 12.000,- Kč čistého budou činit cca 800, - Kč a Vám by mělo být vypláceno cca 11 200, - Kč.
V případě, kdy by exekuce byla vedena pro tzv. přednostní pohledávky dle ust. § 279 odst. 2 občanského soudního řádu, exekuční srážky při mzdě 12.000,- Kč čistého budou činit cca 1 600, - Kč a Vám by mělo být vypláceno cca 10 400, - Kč.
 
Dobrý den, po schůzce s insolvencnim správcem, kde proběhl prezkum mi po dotazu co bude a deponovanymi penězi u zaměstnavatele bylo sděleno, že to bude vše použito na úhradu dluhu. Zde jste mi psali, že mám právo na vyplacení exponované mzdy. Jak se tedy domáhat peněz, když správce tvrdí něco jiného? Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
v tomto ohledu se dle mého názoru insolvenční správce mýlí.
Dle ust. § 229 insolvenčního zákona je osobou s dispozičními oprávněním k majetku v období od zahájení insolvenčního řízení do doby schválení oddlužení dlužník.
Deponované srážky ze mzdy za toto období mohou být použity ve prospěch věřitelům, ale pouze s výslovným souhlasem dlužníka.
Pokud by Vám insolvenční správce tyto finance zadržel, resp. je rozvrhnul mezi věřitele, vyzvěte insolvenčního správce prostřednictvím soudu k vyplacení těchto částek s tím, že k jinému postupu jste nedal souhlas.
 
Dobrý den, dnes (06.02.2019) mi byla schváleno oddlužení splátkový m kalendářem s nižší splátkou, co bude s deponovanymi penězi u zaměstnavatele? Když si zažádam o vyplacení mzdy deponovane, nemuze mi soud zrusit měsíční nižší splátky? Prý deponace bude rozvrzena mezi věřitele a jak je to a odměnou správce? Dále nerozumím tomuto odstavci v rozhodnutí: Insolvenčnímu správci: Mgr. Radim Janoušek, se
p ř i z n á v á záloha na odměnu za přezkoumané přihlášky pohledávek ve výši 3 025, -
Kč včetně DPH.
IX. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci, aby si každý měsíc z částky sražené dlužníku
ponechal 900, - Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů navýšenou o DPH,
je-li insolvenční správce jejím plátcem, uhradil další případné pohledávky za majetkovou
podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a zbývající část
vyplatil nezajištěným věřitelům podle poměru jejich pohledávek určeného ve zprávě pro
oddlužení zveřejněné na č. l. B-2 a B-3 insolvenčního spisu ve znění případných změn
provedených insolvenčním správcem dle ustanovení § 398a odst. 7 insolvenčního zákona.
Mám si tedy zadat o dwpinavi nebo raději ne? Děkuji
 
Dobrý den,
pro účely výpočtu pro schválení nižších než zákonných srážek ze mzdy nemůže mít deponace žádný vliv, když s tou se nikdy nekalkuluje. Zaměstnavatel deponovaná částka za období od zahájení insolvenčního řízení do schválení oddlužení náleží Vám a insolvenční správce ji může použít jen s Vaším výslovným souhlasem.
Ohledně textu usnesení o schválení oddlužení:
Obsah bodu VII. stanovuje výši odměny za přezkoumání přihlášek správcem. Výpočet vychází z ust. § 38 odst. 1 insolvenčního zákona ve spojení s ust. § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. , když správci náleží za každou přezkoumanou přihlášku odměna ve výši 250, - Kč (+ DPH), ve Vašem případě tak bylo přezkoumáváno evidentně právě 10 přihlášek. Tuto částku sama o sobě neplaťte; správce si ji strhne z první srážky ze mzdy a s tímto už je od pořádku ve zprávách správce kalkulováno.
Obsah bodu IX. znamená, že správce si každý měsíc může z částky sražené ze mzdy „vzít“ částku ve výši 900, - Kč (+DPH), což je plně v souladu s ust. § 3 písm. c) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. a dále uhradit tzv. zapodstatové pohledávky, což je opět postup dle zákona.
 
Děkuji za odpověď. Ještě se zeptám, pravnik mi řekl, ať prý do toho nerýpu a nechám to být, at si klidně deponovanou mzdu stáhne a vezme IS, že ať jsem ráda, že mi soud vyhověl aspoň s nižší splátkou. Tak mám teď opravdu strach o něco si vlastně říct a hlavně ani nevím jak správně formulovat žádost o vyplacení depo. mzdy. Děkuji
 
Dobrý den,
pro žádost žádný formulář ani závazná textace neexistuje.
Ohledně názoru Vašeho právníka – v morální rovině má zcela jistě pravdu, tedy že pokud Vám soud nadto ještě schválil nižší než zákonné srážky, bylo by nemorální tyto finance (srážky do schválení oddlužení) věřitelům neposkytnout.
Zákon však umožňuje, aby byly tyto finance dlužníkovi vyplaceny – jak jsme již uváděli dříve.