Počet stránek ve webu: 43.318


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.881.454

Deponace, deponování platu v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 1084 x
6 odpovědí
 
Klient bezplatné právní poradny online neposlal žádný text dotazu, vyplnil jen název dotazu. Z toho důvodu nemohlo být odpovězeno.
 
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li je nějaká lhůta pro vyplacení deponovaných peněz insolvenčním správcem? Samozřejmě insolvenci mi schválili.
 
Dobrý den,
zákon žádnou lhůtu nestanoví, za přiměřené se nyní považuje cca 14 dní. Lhůtu je však třeba počítat nikoliv od schválení oddlužení, ale od doby, kdy zaměstnavatel deponované částky poukážě na bankovní účet majetkové podstaty, spravovaný insolvenčním správcem.
 
Dobrý den, chci se jen zeptat. Bylo mi schváleno oddlužení formou splatkoveho kalendáře s nižší splátkou a to jak je psáno v rozsudku : nejvýše však 5700, -. Splátku počítali zřejmě z mého příjmu že zaměstnání. Nemohli vyhovět mému návrhu s nižší splátkou 4500, - protože bych nesplnila 50%, tudíž mi vyhověl částečně a to na částku 5700. Tzn. Ze vše co bude navíc i když bude výplata větší např. povyseni, odměny, přesčasy. než bylo uvedeno v návrhu...Tak i přesto mi budou strhávat jen 5700? Zda se mi to divné. A jak to je kdybych měla ještě další zaměstnání? Tak tam mi budou také strhávat 5700? Ale půjde to jako mimořádná splátka? Děkuji za odpoved
 
Dobrý den,
ano, pokud Vám soud schválil nižší než zákonné srážky ze mzdy ve výši 5 700, - Kč měsíčně, zaměstnavatel provede vždy srážku pouze v této výši a zbytek mzdy Vám vyplatí.
Pokud byste si našla druhé zaměstnání, postup by byl totožný, pouze by soud musel usnesením rozhodnout o tom, který ze zaměstnavatelů by srážku ve výši 5 700, - Kč prováděl.
 
Děkuji. A když by byl další příjem od stejného zaměstnavatele, tzn. smlouva o provedení práce, tak tam se příjmy sčítají? A stále by byla strhávána částka ve výši 5700? Je nutné dohodu o provedení práce u stejného zaměstnavatele u kterého mám i pracovní smlouvu na dobu neurčitou, tedy mzdu, ze které je strhávána splátka určená soudem, hlásit insolvenčnímu správci? Děkuji
 
Dobrý den,
ano, pokud Vám nebyla soudem povolena tzv. fixní splátka (tj. nižší než zákonné srážky ze mzdy), pro účely výpočtu srážek se příjmy od všech věřitelů sčítají.
Vaší povinností v souladu s ust. § 412 odst. 1 insolvenčního zákona je „bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci každou změnu svého zaměstnání“ a též „nezatajovat žádný ze svých příjmů“. Je tak třeba oznamovat i uzavření jakékoliv dohody u stejného zaměstnavatele, u kterého máte uzavřenou pracovní smlouvu.