Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.351.893

Neschválená insolvence a záznam v insolvenčním rejstříku - jak požádat o výmaz, vymazání z rejstříku?

Odesláno: 
Otevřeno 549 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v roce 2015 jsem žádal o insolvenci která mi nebyla schválena a poslední záznam v insolvenčním řízení byl 06/2016 ve znění
"Zápis v rejstříku ukončen".
Po zamítnutí jsem stále v rejstříku dlužníků.
Chtěl bych se tedy zeptat, zda i po neschválené insovenci platí pětiletá lhůta zápisu v rejstříku jako u zaplacené insolvence, nebo zda je možné žádat o výmaz z rejstříku.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den,
pokud byl Váš návrh soudem odmítnut anebo zamítnut, soud informace o Vašem insolvenčním řízení znepřístupní do 15 dnů ode dne, kdy mu doručíte žádost o výmaz těchto informací dle ust. § 425 odst. 1 insolvenčního zákona. Žádost jste oprávněn podat nejdříve tři měsíce poté, kdy nabylo právní moci usnesení, kterým se řízení končí (tj. usnesení o odmítnutí / zamítnutí insolvenčního návrhu).
Pokud žádost soudu nepodáte, soud Vaše údaje znepřístupní až po 5 letech od právní moci usnesení, kterým se řízení končí, tj. ke dni 13.02.2021.