Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.082

Exekuce nového manžela a režim oddělených jmění manželů - mají manželé informovat exekutora o odděleném majetku?

Odesláno: 
Otevřeno 450 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manžel má exekuci od 2015, má srážky že mzdy.
4.8.2018 jsme se vzali a nechali napsat předmanželskou smlouvu (režim oddělených jmění). Je nějaká možnost jak se ještě chránit aby exekutor neblokoval můj účet? Pokud by ho zablokoval byl by to problém všechno se platí z něho. Máme ho třeba nějak kontaktovat a domluvit se že budeme posílat víc peněz?
Manžel tedy před svatbou chtěl žádat o insolvenci ale právník mu poradil zastavení exekuce kvůli neplatné doložce. Tohle je tedy stále u soudu nevyřišené.
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
pokud jste uzavřeli předmanželskou smlouvu režimem oddělených jmění a tato je zveřejněna v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou ČR, mám za to, že vyšší úroveň ochrany si již nezajistíte.
Jelikož pro Vaše manželství platí režim oddělených jmění, společné jmění manželů nikdy nevnikne. Uzavřením manželství se nic nemění a aktiva i pasiva nabýváte stejně, jako tomu bylo před uzavřením manželství, tudíž by Vám exekutor neměl ani blokovat Vaše účty a ani do nich nahlížet, tedy si je lustrovat, a to ani kdyby dluh vznikl za trvání manželství.
Pokud by však i přese všechno exekutor Váš účet postihnul, je nutné podat návrh na zrušení exekučního příkazu přikázáním pohledávky z daného bankovního účtu, doložit i kopii oddacího listu a kopii notářské zápisu, čímž doložíte Vaše tvrzení, neboť se v tomto případě jedná o výlučný dluh manžela z doby před uzavřením manželství, s tím, že tento dluh by měl být vymáhán výlučně po Vašem manželovi a nikoli po Vás.