Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.679

Exekuce obmyšlené osoby a životní pojistka

Odesláno: 
Otevřeno 345 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s obmyšlenou osobou, když má na sebe exekuce. Ráda bych uzavřela životní pojistku, ale bohužel obmyšlená osoba, kterou bych zde chtěla uvést, má na sebe několik exekucí. V případě, že by měla dostat plnění, dostane ho? Nebo vše seberou exekutoři?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, exekutor pravděpodobně nezjistí, když uzavřete životní pojistku a uvedete osobu, proti níž jsou vedeny exekuce, jako obmyšlenou, tj. exekuční příkaz na jinou peněžitou pohledávku vydávat nebude, avšak zcela určitě zjistí, pokud by obmyšlená osoba dostala z této pojistky plnění, neboť pojišťovna by je vyplácela na účet obmyšleného a exekutor má o účtech povinného vždy přehled a zajišťuje je exekučními příkazy. Jinými slovy, pokud by obmyšlený dostal peníze z pojistky na zajištěný účet, exekutor by tyto prostředky použil na uspokojení pohledávky oprávněného a obmyšlený by nedostal nic, resp. daný rozdíl, pokud by částka pojistného plnění byla vyšší než vymáhaný dluh včetně nákladů.
 
Lucka 81
Dobrý den, k výše uvedenému dotazu bych se chtěla zeptat, zda pokud by pojistné plnění obmyšlenému v exekuci bylo vyplaceno hotově nebo složenkou, má o tomto exekutor nějakou informaci?
Děkuji
 
Dobrý den, exekutor nemá možnost zjistit výplatu plnění v hotovosti nebo složenkou, neboť tyto platby nejsou vedeny v žádné z databází, do nichž má přístup. Je však otázka, zda k dotazu pojišťovny tato nesdělí exekutorovi, kdy a v jaké výši obmyšlénému plnila. V takovém případě by eventuálně mohla být vedena exekuce prodejem movitých věcí, resp. zabavením vyplacené částky, pokud by ji obmyšlený měl v době provádění soupisu exekutorem u sebe.